Sökning: "faderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet faderskap.

 1. 1. Föräldraskapsrättslig presumtion – med utgångspunkt i vems bästa?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; [2023-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nya föräldraskapsrättsliga presumtionsregler har sedan första januari 2022 gjort faderskapspresumtionen sällskap i första kapitlet föräldrabalken. Detta innebär att föräldraskap numera ska presumeras för en kvinna som är gift eller registrerad partner med modern, och ett faderskap respektive moderskap ska presumeras för en make som inte har fött barnet, när någon av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Frånvarande fäder och dess döttrars relationer till män

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sara Alaie; Tyra Hellström Larsson; [2023]
  Nyckelord :frånvarande fäder; objektrelationsteori; kvinnlig identitet; faderskap;

  Sammanfattning : Kvinnans framtida relationer präglas av hennes tidigare relationer till modernoch fadern. Om kvinnan uppfostrats frånvarande av en fader påverkar dettahennes upplevelse av män. LÄS MER

 3. 3. Manligt föräldraskap : En analys av rättsliga svårigheter kopplade till faderskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josef Klint; [2023]
  Nyckelord :familjerätt; faderskap; föräldraskap; faderskapstalan; talerätt; vårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En etik för odödliga : Faderskap och begär i Stephenie Meyers Midnight Sun

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Julia Folkesson Norberg; [2023]
  Nyckelord :Mormonism; Immortality; Twilight; Vampire; Baptism for the dead; Priesthood; Godhead; Mormonism; Odödlighet; Twilight; Vampyr; Dop för de döda; Prästadöme; Gudom;

  Sammanfattning : This paper analyzes the concept of immortality as expressed in Stephenie Meyer’s vampire romance novel Midnight Sun (2021). By way of a comparison with the authors Mormon faith, I intend to highlight how the main characters portray key parts of LDS soteriology. LÄS MER

 5. 5. Vem är den moderna pappan? : En multimodal kritisk diskursanalys av faderskapets representation i SVT:s dokumentärserie ”Tre pappor”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Fahlgren; Clara Jansson; [2023]
  Nyckelord :faderskap; fäder; dokumentär; normer; identitet; multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Since the middle of the 20th century, the political aims for parental equality have been the center of attention in Sweden. Women have been helped to join the workforce, and men have been encouraged to take parental leave and be involved and emotionally present as fatherly figures. LÄS MER