Sökning: "faderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet faderskap.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. I huvudet på en skolkurator - Om genus, intersektionalitet och föräldrars delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Håkansson; Sara Svenssen; [2019]
  Nyckelord :Paternity; Föräldraskap; Gender roles; Könsroiller; Parenthood; Faderskap; social constructivism; Socialkonstruktivism; Maskulinitet; Masculinity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers syn på sitt eget och föräldrars kön när ett barn är i kontakt med kuratorn. Vi vill undersöka kuratorers syn på pappors deltagande och om föräldrarnas kön påverkar samspelet mellan kuratorn och föräldern. LÄS MER

 3. 3. Jämställt föräldraskap ur pappans perspektiv i samband med förlossning och tiden på BB : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Valeria Molnar; [2018]
  Nyckelord :faderskap; papparollen; delaktighet; jämställdhet mellan föräldrarna; trygghetskänsla;

  Sammanfattning : Studien lyfter fram nyblivna pappors upplevelser om jämställt föräldraskap. Papparollen har förändrats under den senaste tiden och det för med sig att pappor och barn samspelar mer med varandra och det innebär att papporna tar en mer aktiv roll i barnets omsorg (Plantin, 2001; Fägerskiöld, 2008). LÄS MER

 4. 4. Från papparoll till föräldraroll : En komparativ studie av papparollens förändring över tid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Kalström; Sara Rosenstam; [2018]
  Nyckelord :Papparoll; föräldraroll; föräldraledighet; göra kön; jämställdhet; generationsjämförelse; i-princip-mannen;

  Sammanfattning : 1974 införde Sverige, som första landet i världen, en föräldraförsäkring som gav både mammor och pappor rätt till en inkomstrelaterad ersättning för att vara föräldralediga med sina barn. Trots samma möjligheter till föräldraledighet har pappor, genomgående sedan reformen infördes, tagit ut betydligt färre föräldradagar än mammor. LÄS MER

 5. 5. Surrogatarrangemang och barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cornelia Lundgren; Annica Grundel; [2018]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; USA; barnets bästa; rättslig förälder; rättsliga föräldrar; moderskapspresumtion; moderskap; faderskap;

  Sammanfattning : I Sverige är det inte tillåtet att genomföra surrogatarrangemang inom den svenska sjukvården. De som inte själva kan genomgå en graviditet, t.ex. manliga samkönade par, ges idag inget alternativ inom assisterad befruktning för att lösa barnlöshet. LÄS MER