Sökning: "faderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet faderskap.

 1. 1. Gemensam vårdnad - mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap i socialtjänstens vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Lindqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :gemensam vårdnad; moderskap; faderskap; genus; familj;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om gemensam vårdnad fördes i utredningarna. LÄS MER

 2. 2. Fadern och sonen – de förlorade : En studie av maskulinitet och faderskap i Paul Austers City of Glass och The Locked Room

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Ålund Thorgren; [2021]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; amerikansk litteratur; postmodern litteratur; trilogi;

  Sammanfattning : Paul Austers New York Trilogy has long been considered a classic postmodern detective tale. But isn’t there more to the story? In this study I investigate how masculinity and fatherhood is portrayed in the first and the third novel of the trilogy, City of Glass and The Locked Room. Using a theoretical framework including R.W. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av faderskap : En intervjustudie av fäder i mansdominerade arbetarklassyrken

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tony Engelbrechtsen; [2021]
  Nyckelord :doing gender; arbetarklass; barnorienterad maskulinitet; faderskap; genusgörande; maskuliniteter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att berika bilden och innebörden av faderskap. Studien undersöker svenska fäder som lever i heterosexuell parrelation samt arbetar i mansdominerade arbetarklassyrken där kroppen används som främsta verktyg. LÄS MER

 4. 4. Fastställande av faderskap för asylsökande barn i Sverige : Sett mot bakgrund av barns rätt till vetskap om sina föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Jalaho; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pappor i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jonas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Father; child custody disputes; autobiography; intersectionality; hegemonic masculinity.; Pappa; vårdnadstvist; självbiografi; intersektionalitet; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fäder upplever sig bemötta av sociala myndigheter i utredningen kring vårdnaden om deras respektive barn samt undersöka hur normer, föreställningar och förväntningar kan förstås relaterat till faderskap. Studien utgick frånteorierna intersektionellt perspektiv och hegemonisk maskulinitet. LÄS MER