Sökning: "fado singing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fado singing.

  1. 1. Fado - En studie om sång och musik i fadokulturen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Marie Rönn Rosengren; [2011]
    Nyckelord :fado; fado singing; fado music; Portugal; music education; world music pedagogy; Saudade; fadosång; fadomusik; musikundervisning; lära fado; Performing Arts;

    Sammanfattning : Fado - an essay about song and music in the fado-culture. The word fado comes from the latin word fatum (fate in English). It does denote a specific kind of music. However – fado is a complete culture and concerns the way of living, history and the image of Portugal. LÄS MER