Sökning: "fairclough genus"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden fairclough genus.

 1. 1. Det företagsekonomiska könet : En kritisk diskursanalytisk studie av maktförhållanden i arbetslivet ur ett genusperspektiv i svensk media

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mimmi Forsberg; Johanna Grönlund; [2022]
  Nyckelord :Gender; Power; Discourse Analysis; Inequality; Fairclough; Genus; Makt; Diskursanalys; Ojämlikhet; Fairclough;

  Sammanfattning : Datum: 2022-05-30 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: Johanna Grönlund (29/03/13), Mimmi Forsberg (96/04/29) Titel: Det företagsekonomiska könet: En kritisk diskursanalytisk studie av maktförhållanden i arbetslivet ur ett genusperspektiv i svensk media Handledare: Magnus Linderström Nyckelord: Genus, Makt, Diskursanalys, Ojämlikhet, Fairclough Forskningsfrågor: Hur etablerar diskursiva praktiker framställningar om genus i arbetslivet? Hur har diskursen i svensk media manifesterat och reproducerat maktförhållanden kring genus i arbetslivet? Syfte: Utifrån en kritisk teoretisk ansats analysera hur genusdiskursen har framställts i svensk media. Detta för att se hur språket har förmedlats och kan tänkas manifestera maktförhållanden kring kvinnligt i förhållande till manligt i arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Media, Men and Sex Workers : A critical discourse analysis of Swedish media’s portrayal of sex workers and sex buyers in Sweden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Josefin Bloom; [2021]
  Nyckelord :Sex work; Sex buyers; Swedish media; Discourse analysis; Intersectionality;

  Sammanfattning : The premise of this thesis was to investigate how one national news outlet (Dagens Nyheter) in Sweden portrayed sex workers and sex buyers in their article series Skuggsidan. The series, published in effect of a famous TV-persona’s sex buying scandal in May of 2020, included interviews with former female sex workers, two case worker from a help organization and one former male sex buyer. LÄS MER

 3. 3. "Bitch sold me mouldy bread" : En kritisk diskursanalys av incel-rörelsens framställning av kvinnor, kvinnohat och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Jonsson; Hanna Ahlvin Bodén; [2021]
  Nyckelord :incel; misogyny; masculinity; femininity; intertextuality; modality; hegemony; violence; incel; kvinnohat; maskulinitet; femininitet; intertextualitet; modalitet; hegemoni; våld;

  Sammanfattning : Incel-rörelsen blir allt mer uppmärksammad av media och forskare världen över. Gruppen associeras med ensamma unga män som begår våldsdåd och riktar hat mot kvinnor. Det relativt nya forskningsfältet om incels domineras av granskningar av dem som ett kollektiv och en sub­kultur. LÄS MER

 4. 4. "Alla killar är dumma i huvudet!" : En kritisk diskursanalys av (re)produktionen av och motståndet mot genusnormer i sjunde säsongen av Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ellen Algren; Lejla Cato; [2021]
  Nyckelord :Mediestudier; kritisk diskursanalys; performativitet; Reality-TV; Gift vid första ögonkastet; genus; produktionsapparat;

  Sammanfattning : This study examines how hegemonic gender norms are reproduced and resisted in the seventh season of the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet. Through the lens of Butler's theory of performativity, the study uses Fairclough’s critical discourse analysis to uncover the hidden ideologies in the language used in the show. LÄS MER

 5. 5. Kvinnohandens mjukhet - kvinnliga skulptörer kring sekelskiftet 1900 i svensk konstkritik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alma Eirefelt; [2021]
  Nyckelord :Women sculptors; women artists; Swedish sculpture; discourse; art criticism; gender; Sigrid Blomberg; Agnes de Frumerie; Ruth Milles; Alice Nordin; Gerda Sprinchorn; kvinnliga skulptörer; kvinnliga konstnärer; svensk skulptur; diskurs; konstkritik; genus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study investigates the discourse in the art criticism written between 1895 and 1920 concerning women sculptors in Sweden. Primarily, it focuses on the criticism regarding Sigrid Blomberg (1863–1941), Agnes de Frumerie (1869–1937), Ruth Milles (1871–1941), Alice Nordin (1871–1948) and Gerda Sprinchorn (1871–1951). LÄS MER