Sökning: "fake news"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden fake news.

 1. 1. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER

 2. 2. THE BACKLASH THEORY: A REASON FOR POLITICAL CONCERN OR FAKE NEWS?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :backlash; public opinion; American Muslims; survey experiment;

  Sammanfattning : The contested backlash phenomenon assumes that changes to the status quo in favor of minorities will be met with resistance and resentment from majority groups. However, previous research has yielded ambiguous results. This has resulted in a continuous confusion regarding if, when and how backlashes occur. LÄS MER

 3. 3. Investigating Content-based Fake News Detection using Knowledge Graphs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jurie Germishuys; [2019-11-21]
  Nyckelord :fake news; knowledge graphs; embedding models; natural language processing; generative models; Swedish;

  Sammanfattning : In recent years, fake news has become a pervasive reality of global news consumption.While research on fake news detection is ongoing, smaller languages such as Swedishare often left exposed by an under-representation in research. LÄS MER

 4. 4. Från falska narrativ till informationspåverkan : en narrativ analys av ryska statsmediers rapportering om Sverige

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :informationspåverkan; påverkanskampanjer; desinformation; Sputnik; RT; strategiska narrativ;

  Sammanfattning : This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying Sweden in their reporting. LÄS MER

 5. 5. PÅVERKAR DONALD J. TRUMPS TWEETS ANGÅENDE HANDELSKRIGET MELLAN USA OCH KINA DJIA? : En kvantitativ studie om Donald J. Trumps tweets angående handelskriget mellan USA och Kina påverkar Dow Jones Industrial Average.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Tandan; [2019]
  Nyckelord :Donald J. Trump; Twitter; Dow Jones Industrial Average; Event study; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Etableringen av sociala medier har skapat ett nytt medielandskap där beslutsfattare och politiker kan kommunicera direkt med allmänheten. Donald J. Trump är en politiker som valt att kom- municera med sin publik via twitter. LÄS MER