Sökning: "fake news"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden fake news.

 1. 1. Jag kan ta en pizzaslice och ett barn ifrån källaren tack! - En kritisk studie om desinformation och Pizzagate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kasper Vikström; [2023-05-16]
  Nyckelord :Desinformation; Twitter; Spridning; Pizzagate;

  Sammanfattning : Pizzagate; How has the conspiracy theory been received by Twitter users? With this degree project, I will examine the fake news "Pizzagate" that was spread on Twitter in 2016 during the US presidential election, to then see what reception the misinformation received and how wildly it was spread by internet users. The purpose of this essay is to highlight the importance of source evaluation when using social media and that you, as a user, have an obligation to review the material before sharing. LÄS MER

 2. 2. Parallel Reality. A Freaky Freaky Broadcast.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Eirini Konstantinou; [2023-01-24]
  Nyckelord :Performance; shared opinion; theatre; news bulletin; reporters; dark clowns; satire; current affairs; grotesque; opposition; fake news; acting; humour;

  Sammanfattning : My research was on how news is being presented to the public and the means of manipulation that are being used to patronise the public in the intended direction. The product was a performance based on a fictional news bulletin. Fake news but also true facts behind the words. Exaggeration was my main tool to convince. LÄS MER

 3. 3. Sanning och konsekvens : En undersökning om unga vuxnas nyhetskonsumtion och källkritiska tänk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Samuel Björn; Måns Engdahl; [2023]
  Nyckelord :Nyheter; unga vuxna; tillit; sociala medier; traditionella medier; användningsteorin; tvåstegshypotesen;

  Sammanfattning : The increased pace and sensationalism in news journalism during the digitalization has made terms like fake news and clickbait more popular and a concern has emerged that future generations will live in a world where truth is a fluid concept. Our study aims to investigate the sources from which young adults receive news and their source-critical thinking about that information. LÄS MER

 4. 4. Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Oliver Söderström; [2023]
  Nyckelord :Information warfare; Agenda-Setting Theory; Priming Theory; Framing Theory; fake news; propaganda; Internet Research Agency; post truth.; informationskrig; dagordningsteorin; priming theory; fake news; propaganda; Internet Research Agency; post truth.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap (15HP) Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) Fakulteten kultur och samhälle  Malmö Universitet  Titel: Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet. Författare: Oliver Söderström Handledare: Matts Skagshöj Examinator: Margareta Melin  Hösttermin: 2022 Syftet med denna studie är att undersöka hur ryska människor som bor i Sverige, navigerar dagens medielandskap i förhållande till det pågående kriget i Ukraina. LÄS MER

 5. 5. Vilse i ett flöde av digital information : En metastudie om skolans roll i elevernas källkritiska utvecklingsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annie Svensson; Julia Malmqvist; [2023]
  Nyckelord :Critical thinking; civic education; civics education; citizenship education; credibility; critical thinking; fake news; information evaluation; information quality; media exposure; source criticism; source credibility;

  Sammanfattning : The curiosity for source criticism was something that sparked in us during our internships. We discovered that students, even at an early age, frequently use digital sources and social media to find information and news. LÄS MER