Sökning: "fakta OM Musik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden fakta OM Musik.

 1. 1. Den inkompetenta generationen- En guide till alternativa tolkningar av den millenniala generationens skådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gisela Swarting; [2020-06-01]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; skådespelarkompetens; hantverk; generationer; millennialer; social identitet; organisation; arbetsplats; värderingar; beteenden; teater; Helsingborgs stadsteater; Sasha Becker; Einar Bredefelt; Stina Hwatz;

  Sammanfattning : På en arbetsplats möts generationer i en gemensam strävan mot samma mål. En fantastisk plats för utbyte av erfarenheter och idéer, som har potentialen att bredda och berika varje individs uppfattning om sin profession och sig själva. LÄS MER

 2. 2. Processer inom ljud i spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Ali Karadag; Daniel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Sounds in games; processes; voices; music; sound effects; interviews; Ljud i spel; processer; röster; musik; ljudeffekter; intervjuer;

  Sammanfattning : I denna undersökning presenteras tillvägagångssättet för att ta fram en process för hur man på ett enkelt sätt kan arbeta med ljud i spel. Det kommer att lyftas fram information som togs fram genom att intervjua personer från spelbranschen vars uppgift handlar om ljudskapande och andra akademiska underlag inom området. LÄS MER

 3. 3. Det svenska musikundret : Lilla landet lagom – ett ledande land inom musikindustrin?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emelie Nyström; [2019]
  Nyckelord :Det svenska musikundret; musikbranschen; musikindustrin; musikexport; framgångsberättelse; marknadsföringsstrategi.;

  Sammanfattning : Det är en vanligt förekommande uppfattning att Sverige anses vara framgångsrikt inom den globala musikindustrin, utan att dylika påståenden hänvisar till fakta. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka just det fenomenet – varför Sverige anses vara en framgångsrik musiknation och vad som ligger till grund för denna föreställning. LÄS MER

 4. 4. Hoppas att du har förstått : Om multisensoriskt arbete med grundläggande sångteknik i kör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :sångteknik; gruppundervisning; körsång; körmetodik; inlärningsstilar; sinnesmodaliteter; multisensorisk undervisning;

  Sammanfattning : Körrepetitionen är en gruppundervisningssituation där samtliga korister förväntas lära utifrån samma förutsättningar, trots att vi människor har olika sätt att tänka samt föredrar olika slags metoder och instruktioner. De fakta att många av röstinstrumentets delar sitter gömda inne i kroppen samt att eventuella missförstånd kan leda till långvariga röstproblem gör körledarens uppgift utmanande. LÄS MER

 5. 5. Skicklighetens metafysik : särskiljande egenskaper hos kunnande och vetande

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Per Boqvist; [2019]
  Nyckelord :knowledge; knowledge-how; knowledge-that; epistemology; skill; novelty objection; embedded questions; theoretical knowledge; practical knowledge; context sensitivity; kunskap; kunskapsteori; epistemologi; skicklighet; färdighet; förmåga; vetande; kunnande; teoretisk kunskap; praktisk kunskap; Jason Stanley; Gilbert Ryle; intellektualism; anti-intellektualism; kontextkänslighet;

  Sammanfattning : Hur relaterar vetande och kunnande till varandra? Om jag vet att jorden är rund har jag kunskap om ett faktum och om jag kan cykla har jag en förmåga att utföra en viss handling. På ytan verkar detta handla om olika saker. Intellektualismen är en filosofisk uppfattning som säger att kunnande är en form av vetande. LÄS MER