Sökning: "fakta dator"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fakta dator.

 1. 1. Humanized technology - A study of how to implement human characteristics in eye tracking interactions with Tobii EyeX

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :BJANKA COLIC; Paola Alonso Chapel; [2016]
  Nyckelord :Eye tracking; humanized technology; UX design; stickiness; human interaction; Eye tracking; mänsklig teknologi; UX-design; ‘stickiness’; mänsklig interaktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med det svenska eye tracking företaget Tobii AB, på avdelningen Tobii Tech. Syftet med arbetet var att utforska termen mänsklig teknologi och undersöka hur deras produkt EyeX i högre grad kan skapa naturligare och intuitivare interaktioner med datorn. LÄS MER

 2. 2. Minnesteknik – ett användbart verktyg vid inlärning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Gunnarsson; Sten-Yngve Södergren; [2014]
  Nyckelord :allmänpedagogik; GMS-metoden; inlärning; minnet; minnesteknik; minnesträning; repetition;

  Sammanfattning : För att tillgodogöra sig fakta och omvandla den till kunskap så är det viktigt att vi kan minnas och komma ihåg det vi ser och hör. Precis som vi behöver bra program i vår dator för att hantera informationen, så kan vi få hjälp av minnesstrategier för att lättare kunna placera och plocka fram minnen. LÄS MER

 3. 3. Från tv-ben och förminskat latmaskshjärta till ADHD : -Hur påverkar medias bild av barns tv-tittande pedagogens syn på användandet av tv och dator i förskolan?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Ekman; Linda Östling; [2012]
  Nyckelord :Children; Preschoolteachers; Media; Media usage; Television viewing; Development.; Barn; Förskollärare; Media; Medieanvändande; Tv-tittande; Utveckling;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka sanningshalten i medias artiklar om barns TV-tittande. För att göra det, jämfördes flera tidningsartiklar med vetenskapliga artiklar som handlar om barns tv-tittande. Endast de tidningsartiklar som hänvisar till vetenskapliga artiklar användes för denna undersökning. LÄS MER

 4. 4. Bland filmtips och datorspelshjältar : En undersökning av bildmediers funktion i två nyutgivna läroböcker i svenska för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sanna Svensson; [2011]
  Nyckelord :läroböcker; bildmedier; media literacy; det vidgade textbegreppet; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur olika bildmedier berörs och vilken funktion de fyller i läroböckerna BRUS#02 och Svenska impulser 2 i ämnet svenska för gymnasiet. De frågor jag utgått från är följande:Hur behandlas olika bildmedier, såsom bilder, film, tv-serier och dator-/tv-spel, i läroböckerna?I vilka sammanhang hänvisas det till bildmedier?Vilken funktion fyller bildmedier i läroböckerna?Hur kommenteras läroböckernas bilder i texten?Bildmedier berörs framför allt genom olika uppgifter eller frågor till eleven, som kopplas till den text eller det tema som läroboken behandlar. LÄS MER

 5. 5. En studie i dyslektikers kommunikativa och känslomässiga interaktion med användandet av specialgjorda datorprogram : Genom forskning med användare/elever på en gymnasienivå och enligt specialpedagog/speciallärare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Wictor Gullström; [2008]
  Nyckelord :Dyslexia; Communicaction; Special made Computer programs; Interaction; Dyslexi; Kommunikation; Specialgjorda datorprogram; Interaktion;

  Sammanfattning : Den här C-uppsatsen är en studie om dyslektikers kommunikativa interaktion med kompenserande specialgjorda datorprogram för träning i sitt användande av att skriva olika sorters texter. Ämnets olika nyckelord är det som är relevant för denna C-uppsats. LÄS MER