Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Lamellrandsröta i hästhoven

    L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Therese Cardesjö; [2003]
    Nyckelord :lamellrandsröta; hästar; hovsjukdomar;

    Sammanfattning : Jag har skrivit om en hovsjukdom som drabbar hästar, den engelska benämningen är White line disease. Det finns inget korrekt namn på svenska, men vi kallar det för lamellrandsröta. Den engelska benämningen är den mest använda. Sjukdomen kom in i Sverige i slutet av 1980-talet, man tror att det var via importerade travhästar från USA. LÄS MER