Sökning: "fakta om sverige på engelska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fakta om sverige på engelska.

 1. 1. Våldtäktslagstiftningen i Brottsbalken 6:1 : Tvång eller samtycke - två sidor av samma mynt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annakarin Jannisa; [2014]
  Nyckelord :Våldtäktslagstiftningen i Brottsbalken 6:1 Tvång eller samtycke - två sidor av samma mynt;

  Sammanfattning : SammanfattningDebatten gällande hur den svenska våldtäktsbestämmelsen ska utformas har pågått under lång tid och är nu återigen uppe för diskussion. Vissa hävdar att tvångsrekvisitet i nu gällande våldtäktsbestämmelse måste ersättas med ett samtyckesrekvisit. LÄS MER

 2. 2. Historia i kursböcker för Engelska A och B

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ulrika Falk; [2012]
  Nyckelord :History; Course book analysis; Critical Discourse analysis;

  Sammanfattning : I detta arbete tittar jag på hur de engelskspråkiga ländernas historia presenteras i kursböcker för kurserna Engelska A och Engelska B på gymnasiet.Jag har valt att titta på vilka länder som finns representerade och hur mycket fakta om de engelskspråkiga ländernas historia som finns i de utvalda kursböckerna. LÄS MER

 3. 3. Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ramon Gallardo de la Cruz; Anna Jansson; William Wedenryd; [2008-06-30]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; mun-till-mun; word of mouth; webbaserade sociala nätverk; AstraZeneca; försöksperson;

  Sammanfattning : Undersökningen bygger på en fallstudie som genomförts på företaget AstraZeneca. De är ettläkemedelsföretag vars produkter finns till försäljning i över 100 länder. LÄS MER

 4. 4. Lamellrandsröta i hästhoven

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Cardesjö; [2003]
  Nyckelord :lamellrandsröta; hästar; hovsjukdomar;

  Sammanfattning : Jag har skrivit om en hovsjukdom som drabbar hästar, den engelska benämningen är White line disease. Det finns inget korrekt namn på svenska, men vi kallar det för lamellrandsröta. Den engelska benämningen är den mest använda. Sjukdomen kom in i Sverige i slutet av 1980-talet, man tror att det var via importerade travhästar från USA. LÄS MER