Sökning: "faktorer som påverkar barns utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden faktorer som påverkar barns utveckling.

 1. 1. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 2. 2. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cornelia Filipsson; [2020]
  Nyckelord :analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. LÄS MER

 3. 3. Tidsresan- Ett möte mellan kulturarv och dialog

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Zahra Asayesh; [2020]
  Nyckelord :Kulturarv; Social gemenskap; Hållbar utveckling; Pedagogiskt perspektiv; Gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från en undersökning om begreppen kulturarvet och social gemenskap utifrån ett hållbart och pedagogiskt perspektiv. Studien kommer att behandla olika aspekter som kan förstärka kulturvärdet och öka den sociala dialogen på kulturhistoriska lekplatsen Mary Anderssons park. LÄS MER

 4. 4. Hantering av läsning och litteratur i förskolan mot bakgrund av dess betydelse för barns språkutveckling : En kvalitativ studie av förskollärares arbete med och syn på läsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Lindström; Marah Anton; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; förskolor; läsning; läsmiljöer; språkutveckling;

  Sammanfattning : Läsning och litteratur har stor betydelse för barns språkutveckling. Just under åren i förskolan sker en avgörande utveckling av barns språk visar forskning. LÄS MER

 5. 5. Småföräldrar och arbetsliv : En kvalitativ studie av vilka faktorer som påverkar småbarnsföräldrars sysselsättningsgrad i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linn Alenklint; [2020]
  Nyckelord :Arbetsliv; Föräldrar; Tidspress; Barns utveckling; Könsperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en förståelse för vilka faktorer som småbarnsföräldrar upplever och uppfattar ligger till grund för deras sysselsättningsgrad i arbetslivet. Vidare så undersöktes eventuell upplevd tidspress hos föräldrarna och om den kan ha någon betydelse för barns utveckling. LÄS MER