Sökning: "faktorer som påverkar betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden faktorer som påverkar betyg.

 1. 1. IPAD I KLASSRUMMET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nima Nasjian; [2021-08-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Att studera Ipad-användningen i skolan under lektionstid och dess påverkan på elever ur elevernas perspektiv. Frågor ställs om hur störda elever blir av an-vändningen, hur hjälpta de blir av den och om den påverkar deras upplevda förmåga. Frågor ställs även om regeltillämpningen för Ipad. LÄS MER

 2. 2. Den institutionella miljöns påverkan på E-betyg : En kvantitativ studie med fokus på skillnader mellan företag i industri- och utvecklingsländer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tyra Gesslin; Julia Grauers; [2021]
  Nyckelord :ESG ratings; E-score; Institutional environment; Developed and developing countries; CSR disclosures; ESG-betyg; E-betyg; Institutionell miljö; Industri- och utvecklingsländer; Hållbarhetsrapportering.;

  Sammanfattning : Syfte: ESG-betyg utgör det huvudsakliga underlaget för beslut om hållbara investeringar. För en effektiv kapitalallokering krävs därför att betygen återspeglar företags faktiska hållbarhetsprestationer. LÄS MER

 3. 3. Credit Rating Downgrades Amongst Commercial Real Estate Companies on the Swedish Corporate Bond Market : To BBB or not to BBB

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Björn Uggla; Carl Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Credit Rating Downgrade; Corporate Bonds; Commercial Real Estate; Capital Market Financing; Nedgraderingar av kreditbetyg; företagsobligationer; kapitalmarknadsfinansiering; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : In the last decade, Swedish commercial real estate companies have increased their presence on thecorporate bond market significantly. The real estate companies now account for the majority ofoutstanding bonds and the trend appears to continue. LÄS MER

 4. 4. Optimal Credit Rating with Regard to Capital Structure : A Mixed Method Study on the Swedish Real Estate Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Engwall; Martin Bjerring; [2021]
  Nyckelord :Credit rating; Capital structure; Real estate; WACC; Capital market; Kreditbetyg; Kapitalstruktur; Fastigheter; WACC; Kapitalmarknad;

  Sammanfattning : In Sweden, the demand for official credit ratings has historically not been as substantial as in other parts of the world. This due to the fact that Swedish banks up until recently provided the market with shadow ratings. LÄS MER

 5. 5. ESG-betyg och Företagsrisk : En kvantitativ studie på 591 europeiska företag om ESG-betygets effekt på företagsrisk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jens Lahti; Lovisa Westgärds; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG-betyg; E-; S- och G-betyg; företagsrisk; total risk;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens hållbarhetsarbete har fått större betydelse för företag och dess intressenter, ett bristande hållbarhetsarbete kan anses riskfyllt och resultera i högre kostnader. Intresset för att studera företags hållbarhetsarbetes påverkan på företagsrisken växte fram. LÄS MER