Sökning: "faktorer som påverkar ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden faktorer som påverkar ledarskap.

 1. 1. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christer Nilsson; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; ledarskap; teamarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Var är chefen? : En kvantitativ studie av hur närvarande ledarskap relaterar till förskollärares arbetstillfredsställelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Moa Skoglöf; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; närvarande chef; tillgänglig chef; ledarskap; förskola; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Arbetstillfredsställelse är ett välanvänt mått för att undersöka en medarbetares nöjdhet med sitt arbete, vilken kan påverkas av flera olika faktorer. En av dessa faktorer är ledarskapet och dess utövande, stil och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. Faktorer inom bemanning och säkerhetskultur som påverkar patientsäkerheten : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Larsson; Moa Norin; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; sjuksköterska; säkerhetskultur; vårdskada; systematisk litteraturöversikt; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Årligen drabbas cirka 100 000 personer av vårdskada inom den somatiska sjukhusvården. Detta skapar lidande för patienten, långa vårdtider och höga kostnader. De höga kostnaderna resulterar i nerdragningar vilket ger en ökad belastning på befintlig vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Management : Hur fungerar en organisations kunskapsprocess?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Paula Karlsén; Charlotte Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Knowledge management; learning culture; competence; intellectual capital; organisation system; leadership; documentation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera hur en organisation praktiskt arbetar med knowledge management som en kunskapsprocess. Det vill säga, hur människors kunskap dokumenteras, utvecklas och systematiseras till företagets rutiner, normer och arbetssätt. Syftet är också att ta reda på de bidragande faktorer som påverkar kunskapsspridningen. LÄS MER