Sökning: "faktorer som påverkar vid amning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden faktorer som påverkar vid amning.

 1. 1. Partners upplevelser av att ge stöd vid amning : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Claeson Sörli; Davinia Naranjo García; [2020]
  Nyckelord :Breastfeeding; Partner; Support; Experiences; Midwives; Amning; Partner; Stöd; Upplevelser; Barnmorska;

  Sammanfattning : Amning innebär hälsofördelar för både mamma och barn både på kort och på lång sikt. World Health Organization rekommenderar helamning under barnets första halva levnadsår och delamning till barnet är minst två år gammalt. LÄS MER

 2. 2. Inkludera partners vid amning - Barnmorskors perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Mariedahl; Sofia Hägg; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding guidance; Experiences; Involvement; Support; Amningsvägledning; Engagemang; Erfarenheter; Stöd;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att inkludera partners vid amningsvägledning. Metod: En kvalitativ ansats applicerades genom att åtta barnmorskor på en BB-avdelning medverkade i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER

 4. 4. Faktorer och attityder som påverkar mammor vid amning : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Amal Hayatlah; Annette Ekblom; [2018]
  Nyckelord :breastfeeding; attitudes; factors that affect women s breastfeeding; women; mothers; comfortable; social norms; health; amning; attityder; samhällspåverkan; faktorer som påverkar vid amning; kvinnor; bekvämlighet; sociala normer; hälsa; mammor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning medför flera fördelar för både mamman och barnet. I Sverige finns en rekommendation på exklusiv amning upp till sex månader och fortsatt amning under det första levnadsåret eller längre kombinerat med långsam introduktion till annan mat. LÄS MER

 5. 5. Förstföderskors och omföderskors erfarenheter av faktorer som påverkar amningslängden - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emmy Olsson Wigårde; Catharina Holmer; [2017]
  Nyckelord :Amning; amningslängd; förstföderska; omföderska; erfarenheter.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att främja amning och informera samhället om amningens fördelar. Sedan 2010 har amningsfrekvensen avtagit under barns första sex levnadsmånader och det är av största vikt att undersöka vilka faktorer som är bakomliggande till den nedåtgående amningstrenden. LÄS MER