Sökning: "faktura"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet faktura.

 1. 1. Moderna betalningsmetoder : en studie om avgiftsfri faktura och dess påverkan på konsumenters köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Paula Milovac; Emelie Ericsson; Matilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Invoice; Credit Konsumtion; Consumer behavior; Buying decision; Faktura; Kreditkonsumtion; Köpbeslutsprocessen; Påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur betalningsmetoden avgiftsfri faktura påverkar unga konsumenters köpbeslut inom den svenska e-handeln. Studien skallförtydliga hur de påverkande faktorerna inverkar i de olika stegen avköpbeslutsprocessen samt belysa de för- och nackdelar som kan uppstå vidanvändningen av avgiftsfri faktura. LÄS MER

 2. 2. Det digitala pappret : En kvalitativ studie om praktikers hantering och lagring av verifikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Hasselbom Alderborg; Cornelia Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :verifikation; bokföringslag; lagring; redovisning;

  Sammanfattning : Inledning: År 2013 var 98 procent av all information digitalt lagrad. Idag är arbetsprocessen för redovisning mer och mer digital. Lagstiftningen kring redovisning är utformad som en ramlag och öppen för tolkning. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdens kontanthantering : En studie om motiven till kassornas digitalisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Anttila; [2019]
  Nyckelord :kontanthantering; Region Västerbotten; digitalisering; demokrati; ekonomi;

  Sammanfattning : Den generella samhällsutvecklingen visar på ett minskat kontantanvändande och Sverige utgör ett unikt exempel på detta i ett internationellt perspektiv. Minskningen är också synbar i hälso- och sjukvårdens kassor i och med att patientavgifterna nästan uteslutande betalas med kort eller faktura. LÄS MER

 4. 4. Optimization and Control of Heat Loads in Buildings

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Matilda Stendahl; [2018]
  Nyckelord :district heating; peak shaving; capacity control; smart heating; demand side management; fjärrvärme; toppkapning; effektstyrning; värmestyrning; efterfrågesidahantering;

  Sammanfattning : District heating is considered an environmentally friendly, efficient and cost-effective way of providingheat to buildings but even so, the industry will be facing several challenges in the upcoming years. Acombination of higher operating costs, growing demand, competition from alternative heatingtechnologies, national and international climate and energy goals and the need for transparency towardscustomers places high requirements on many thermal energy suppliers. LÄS MER

 5. 5. Machine learning and rule induction in invoice processing : Comparing machine learning methods in their ability to assign account codes in the bookkeeping process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Bergdorf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Companies with more than 3 million SEK in revenue per year are by law in Sweden required to bookkeep invoices as soon as the invoice arrives after a purchase. One part in this bookkeeping process is to choose which accounts to be credited for every received invoice. LÄS MER