Sökning: "fakturabedrägeri"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fakturabedrägeri.

 1. 1. Fakturabedrägerier : En studie om upptäckandet och motverkandet av fakturabedrägerier inom redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Fredrik Hakala; Niklas Hakala; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens mål var att undersöka de olika faktorerna som möjliggör ett fakturabedrägeri och dess samband, men även hur de kan upptäckas och motverkas. Detta har undersökts både från ett internt och externt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ogiltighet av vilseledande avtal - Med fokus på fakturabedrägerier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Wallin; [2016]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; bluffaktura; fakturabedrägeri; vilseledande; ogiltighet; avtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to display Swedish law in regards to fake invoices and how these contracts under misleading agreements can be voided. The amount of police reports regarding fake invoices have increased significantly during the last ten years, one should also consider the big number of hidden statistics. LÄS MER

 3. 3. Annons- och fakturabedrägeri

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mattias Jönsson; Patrik Ljungdahl; Benny Nilsson; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats kommer att behandla det ständigt växande problemet med företag som sysslar med bluffaktureringar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att förklara vad fakturaskojeri är, hur man kommer åt dessa verksamheter med hjälp av de lagar som finns, vilka rättsfall man kan stödja sig på samt om det kan behövas en lagändring. LÄS MER