Sökning: "fallbeskrivning förskola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fallbeskrivning förskola.

 1. 1. Att förstå offentlig sektor : En studie baserad på berättelser från förskolans värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anette Lokvist; Lova Östlund Sylvan; [2014]
  Nyckelord :Offentlig sektor; förskola; aktörer; kunskap; makt;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om offentlig sektor. Syftet är att förstå offentlig sektor genom att fokusera på en sektion av de olika verksamheter som finns inom kommunal verksamhet, närmare bestämt förskola. LÄS MER

 2. 2. "Det är ett vanligt barn, även om det är lite speciellt" : Några förskollärares syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Noora Vuento; Inger Waldenström; [2013]
  Nyckelord :förskola; definition; normalitet; avvikelse; bedömning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och vilka barn som omfattas av begreppet enligt dem. De forskningsfrågor vi ställde var hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur förskollärare gör bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd samt hur förskollärare tolkar förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Alla har olika tolkningar : En intervjustudie för att se fyra förskollärares tolkningar utifrån styrdokument för barn i behov av särskilt stöd

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Källgren; [2012]
  Nyckelord :Pedagogik; specialpedagogik; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : I förskolan är det många förskollärare som ska samarbeta. Förskollärarna ska ge stöd åt de barn som behöver det, för det finns alltid barn som behöver särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Fallbeskrivningen Anna: "Tala är silver, tiga är guld" - kommunikation enligt ett barn med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Johanson; Ann-Sofie Persson; [2008]
  Nyckelord :språkstörning; samverkan; språk- kommunikationsklass; fallbeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med arbetet var att beskriva och analysera ett barn med språkstörning utifrån de olika verksamheter barnet ingått i. Vi valde att lägga tyngdpunkten på nuvarande och framtida skolsituation. Metod Vi utformade arbetet som en fallbeskrivning. LÄS MER