Sökning: "fallbeskrivning skolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fallbeskrivning skolan.

 1. 1. Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa tänkandets Läroplansdidaktik (EFID) i Gymnasieskolan : En fallstudie av Sveagymnasium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Glassér; [2017]
  Nyckelord :Didaktisk analys; Entreprenörskap; företagande och innovativt tänkande i gymnasieskolan; EFI Lgy 2011 ; Förändringsarbete i skolan; Gymnasieutbildning; Läroplan för gymnasieskolan; Lgy 2011;

  Sammanfattning : År 2010 fick Sverige en ny skollag för grund- och gymnasieskolan och år 2011 kom dess relaterade nya läroplaner. I styrdokumenten för gymnasieskolan formuleras och betonas starkt ”entreprenörskap, företagande och innovation”, som politiska utbildnings- och lärandemål, vilka ska genomsyra alla utbildningsår och ämnen. LÄS MER

 2. 2. Mot samma mål - en fallbeskrivning av hur en skola styrs i en kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Sigeback; [2015]
  Nyckelord :förtroende; kommunal styrning; organisationsteori; relationsteori; rolluppfattning;

  Sammanfattning : Erika Sigeback (2015), Mot samma mål - en fallbeskrivning av hur en skola styrs i en kommun (Towards the Same Goal - a Case Study of how a School is guided in a Municipality), Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö Högskola Bakgrund: Lärarnas kompetens, engagemang, förväntningar och ledarskap har betydelse för elevernas resultat. På samma sätt spelar rektorn en viktig roll för hur framgångsrikt lärarna kan utföra sitt uppdrag (Skolinspektionen, 2010). LÄS MER

 3. 3. Demokrati i skolan - utopi eller möjlighet? En studie av pedagogernas utvecklingsarbete på en förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carmen Broberg; [2012-05-03]
  Nyckelord :aktionsforskning; deliberativa samtal och specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie ligger inom ramen för forskningsområde kring utbildning och lärande i vuxenlivet, läraryrkets praxislärande och utveckling. Syfte: Syftet med studien är att belysa och problematisera samt berätta hur lärare beskriver sin egen verksamhet i det dagliga samtalet, att upptäcka mönster i förändringsarbetet. LÄS MER

 4. 4. För den vars enda verktyg är en hammare, ser alla problem ut som en spik : - En studie av lärares konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sofia Andersson; Jessica Karlsson; [2011]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; lärare; kommunikation; relationskonflikt; kommunikationskonflikt; maktkonflikt; skola; fallbeskrivning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger resonerar kring konflikter som kan uppstå. De 18 medverkande lärarna tjänstgör endera på högstadie- eller gymnasieskolor i Hallands län. LÄS MER