Sökning: "fallbeskrivningar social dokumentation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fallbeskrivningar social dokumentation.

  1. 1. Hur påverkar organisationsstrukturen genomförandet av social dokumentation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Teresia Skoglund; [2013]
    Nyckelord :social documentation; social dokumentation;

    Sammanfattning : The purpose of this study has been to analyze how managers within the elderly care who operate according to the Social Services Act work to support the assistant nurses with the social documentation. In order to achieve my purpose and to be able to answer the research questions, a qualitative approach was selected. LÄS MER