Sökning: "fallskärm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet fallskärm.

 1. 1. ”Om Gud ville att kvinnor skulle hoppa fallskärm, skulle Gud ha gjort himlen rosa.” : En fenomenologisk undersökning av sexism inom fallskärmshoppning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hannah Arnell; [2022]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; skydiving; phenomenological study; sexism; women; power relations; Hegemonisk maskulinitet; fallskärmshoppning; fenomenologisk studie; sexism; kvinnor; maktförhållanden;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en fenomenologisk studie av sexism inom fallskärmshoppning. Från ett genusvetenskapligt perspektiv är det viktigt att belysa genusnormer i olika institutioner i samhället. Tidigare forskning visar att det saknas en mer djupgående analys av kvinnors upplevelser av fenomenet sexism inom sporten fallskärmshoppning. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsarbete: En fallskärm eller fallgrop? : ESG-betygets samband med risk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Andersson; Linnea Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; ESG; Volatilitet; Risk; Intressentmodellen; Modern Portföljteori;

  Sammanfattning : Den pågående klimatkrisen är den största utmaningen världen står inför och en ökad medvetenheten kring hållbarhet har gjort att det blivit en allt viktigare del av företagande och dess finansiering. I takt med denna utveckling blir fler investerare medvetna hur deras investeringsbeslut påverkar samhället och klimatet. LÄS MER

 3. 3. Är aktivt förvaltade fonder en fallskärm vid nedgång? : En studie om svenska aktivt förvaltade fonders riskjusterade avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Mitander; Ruben Kuritzén; [2020]
  Nyckelord :Ekonomi; beta; aktiv förvaltning; index; riskjusterad avkastning;

  Sammanfattning : I Sverige har fonder länge varit en populär sparform, där åtta av tio svenskar investerat i fonder. Det råder dock oklarheter när det kommer till vilken form av fonder som är bäst att investera i om man söker hög avkastning. LÄS MER

 4. 4. Chassis Design of a Control Pod for a Kite Power System

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Erik Soukka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is the report of a master thesis in light weight design of a component in a system that harnesses wind power with a kite. The thesis is a degree project in Naval Architecture at KTH with the course code SD271X. The design work is mostly of a structural nature, but systems engineering, and conceptual design is also a major part of thestudy. LÄS MER

 5. 5. Undantagen av LAS? - En redogörelse för omfattningen av undantagskretsen och dess centrala konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mattias Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :undantagskretsen; företagsledande ställning; familjemedlemmar; husligt arbete; särskilt anställningsstöd; skyddat arbete; utvecklingsanställning; gymnasial lärlingsanställning; LAS; Anställningsskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen undersöker vilka arbetstagargrupper som omfattas av kategorierna i undantagskretsen, 1 § andra stycket LAS, och vilka centrala konsekvenser det medför. Det finns fem kategorier av arbetstagare som undantas från lagen (1982:80) om anställningsskydd och uppsatsen undersöker vilka arbetstagare som omfattas av varje kategori. LÄS MER