Sökning: "fallstudie definition"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden fallstudie definition.

 1. 1. Särskild begåvning : En explorativ flerfallsstudie av hur fyra naturvetenskapligt högpresterande och särskilt begåvade elever upplever undervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thomas Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :gifted students; high performing students; case-study; särskilt begåvade elever; högpresterande elever; fallstudie;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en explorativ fallstudie som utgår från intervjuer med fyra naturvetenskapligt högpresterande gymnasieelever. Eleverna uppvisar ”särskild begåvning” enligt en definition av Bruhner (2018b). LÄS MER

 2. 2. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER

 3. 3. Södra Sjukvårdsregionen som samverkansorgan för fysisk planering i fyra regioner : En soft space utan rådighet styrd av governance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Hägerdal; [2020]
  Nyckelord :Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; government; governance; rescaling; central place theory; regional studies; interregional cooperation; health care; comprehensive planning; Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; governance; government; rescaling; centralortsteori; regionala studier; interregionala samarbeten; hälsovård; översiktsplan;

  Sammanfattning : The recurring debate on regional administration and what responsibilities it should have has in a Swedish context been discussed in media and committees over the years. Little has been discussed around the possibilities of strengthening pre-existing interregional cooperation even though there is a scholarly thought of soft space as a definition to describe these types of cooperation and how they might evolve. LÄS MER

 4. 4. Demokratin i Ungern : En teorikonsumernade fallstudie om Ungerns demokratiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the democratic dissolvement in Hungary, the question has been raised if the country still can be seen as a democracy or if the state should be seen as something else. The aim of this essay is to analyze the situation in Hungary in order to investigate if the state is an illiberal democracy. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i detaljplaneskede och i genomförandeavtal : Regleringar av sociala värden genom metodverktyg, avtal och bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Lucas Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien granskar behovet av en konkretisering av begreppet social hållbarhet för att vägledning på strategisk nivå ska kunna genomföras. Vidare analyseras olika former av övergripande systematik som kan säkerställa ett likartat utfall gällande den sociala hållbarheten. LÄS MER