Sökning: "fallstudie upplägg"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden fallstudie upplägg.

 1. 1. Flödesoptimering av manuell montering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Erik von Arronet; [2020]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; lean; parallellmonteringslina; seriemonteringslina;

  Sammanfattning : Studiens omfattas av syftet att effektivisera och öka produktionsvolymen av en monteringsprocess, hos ett tillverkande företag med hög modellvariation och relativt låga volymer. Ofta lider tillverkande företag av platsbrist vid ökning av produktionsvolymer varav optimering av befintliga arbetsplatser ofta förekommer. LÄS MER

 2. 2. Programkalkylens verkliga funktion : Hur Serneke använder kalkyler i tidiga skeden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Hagren; [2020]
  Nyckelord :Byggkalkyler; Ekonomi; Kostnadskalkyl; Byggnadskostnad; Byggprojekt; Kostandsavvikelser; Byggdelar;

  Sammanfattning : Syfte – I kombination med insamlad empiri och med stöd av tidigare teorier inom områden byggprojekt, kalkylering och möjliga avvikelser redovisas konsekvenser med användandet av programkalkylen. Vilket leder till en möjlighet för företaget att utveckla användandet av kalkylen. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsutveckling i sömnadsproduktion : En fallstudie på en tillverkande process med syfte att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar samt producera visuellt material för en gemensam målbild.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Fagerström; [2020]
  Nyckelord :Produktionssystem; LEAN; Värdeflöde; VFA; Flexsim; Simulering;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design på Karlstads Universitet. Arbetet har en omfattning på 22,5hp och genomfördes ifrån januari- till juni 2020. LÄS MER

 4. 4. FRAMTIDENS KONTOR -En kvalitativ studie gällande medarbetare i en aktivitetsbaserad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Rohlén; William Winterbom; [2019]
  Nyckelord :Activity based working; ABW; office zones; organizational effects; working method; social aspects; perceived efficiency; architectural aspect;

  Sammanfattning : The nature of work life and its formation have undergone major changes in recent decades. Activity-based working (ABW) is today one of the most popular working methods, where different office zones give employees the opportunity to control how and where to work. LÄS MER

 5. 5. Motivation in the Gig Economy : A Case Study of Gig Workers in the IT and Business Consulting Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kristin Karlsson; Johan Wranne; [2019]
  Nyckelord :Gig economy; gig worker; motivation; consulting; IT; Business; entrepreneurial motivation; Gig-ekonomi; giggare; motivation; konsultverksamhet; IT; Business; entreprenöriell motivation;

  Sammanfattning : The number of self-employed has been rising and it is estimated that 20–30% of the working-age population in the EU-15 and the U.S. is involved in some form of independent work. This growth is driven by technological advancements, changing work values and an overall need to adapt to a high-change environment. LÄS MER