Sökning: "fallstudie upplägg"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden fallstudie upplägg.

 1. 1. Vinturism : En studie om hur researrangörer marknadsför och lyfter fram regionen Piemonte

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism; Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism

  Författare :Helen Fors; Johanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :vinturism; marknadsföring; paketering; vinresor; Piemonte.;

  Sammanfattning : Studiens fokus är vinturism i regionen Piemonte, och hur man använder vinet i sin marknadsföring och paketering, för att skapa turism i området. Vi har i vår fallstudie utgått ifrån olika researrangörer och gjort nedslag i deras upplägg av resor. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i praktiken : en fallstudie med fokus på delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Alm; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; fallstudie; hermeneutisk; inkludering; lärmiljö; möjligheter och utmaningar; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur en svensk grundskola arbetar med att inkludera en elev som har utvecklingsstörning och i förlängningen belysa saker vi kan lära oss av denna implementering med fokus på delaktighet. Arbetet belyses utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå och baseras på intervjuer med personer i fallstudieelevens närhet kopplat till skolmiljön samt observationer av eleven i när denne varit inkluderad i grundskoleklassen. LÄS MER

 3. 3. Man sätter sig inte bredvid en främling på bussen, varför skulle man då göra det på kontoret? : En undersökning av förväntningar inför implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :August Hagberg; Rasmus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserad arbetsplats; ABA; anställdas förväntningar;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka förväntningar har de anställdas inför implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats Syfte: Få en djupare förståelse av de anställdas förväntningar inför implementeringen av aktivitetsbaserad arbetsplats Metod: Då tidigare forskning saknas om anställdas förväntningar inför implanteringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats har denna studie antagit ett induktivt förhållningssätt. För att kunna besvara syftet med vår studie på bästa sätt har vi valt ett intensivt upplägg i form av en fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Skapa eller inspirera : -Hur digitala verktyg i bildämnet används under tre bildlektioner på en högstadieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Johansson; Jennifer Olsen; [2018]
  Nyckelord :Bild; bildlärare; digitala verktyg; digitalisering; didaktiska triangeln; visuella metoder; skola;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie med syftet att studera hur digitala verktyg används vid bildlektioner. För att kunna besvara detta har vi observerat tre bildlektioner på samma skola i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av kombinerad SWOT och AHP : En fallstudie på en stödverksamhet inom verkstadsbranschen

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Peter Dakession; [2018]
  Nyckelord :swot; ahp; hybrid method; multi-criteria analysis; pairwise comparisons; strategic planning; support business; swot; ahp; hybridanalys; multikriterieanalys; parvisa jämförelser; strategisk planering; stödverksamhet;

  Sammanfattning : Följande arbete utgör en fallstudie där en hybridanalys bestående av de två analysverktygen SWOT och AHP tillämpats. Syftet med arbetet har varit att identifiera vad den studerade verksamheten bör prioritera för att bli mer effektiv. Med hjälp av SWOT-modellen har styrkor, svagheter, möjligheter och hot kunnat identifieras. LÄS MER