Sökning: "fallstudien som forskningsmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden fallstudien som forskningsmetod.

 1. 1. IT-projekt misslyckande och dess kritiska faktorer : En fallstudie om varför ett IT-projekt har misslyckats

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jean-Bonheur Luhandu Kabeya; [2023]
  Nyckelord :IT-projekt; misslyckat IT-projekt; projektledning; projektledare; projektplanering; kravhantering; kund; test; leverantör; införande och avslut; ledningsstöd; projektstrategi; användare; projektteam; samarbete och kommunikation; organisationskultur; förändringsmotstånd; projektomfattning; projektkomplexitet; teknologi och verktyg; agila principer; IS-system; IT-system; vision och mål; IT och affärsstrategi;

  Sammanfattning : Sammanfattning I dagens tekniska samhälle är IS/IT-system en förutsättning för effektiv verksamhetsdrift och för att uppnå affärs- och konkurrensfördelar. Detta har resulterat i att genomförandet av IS/IT-projekt är vanligt förekommande inom många branscher. Tyvärr visar statistiken att en stor andel av IT-projekt misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Lösningsmöjligheter för mer energieffektiva flerbostadshus och reduktion av dess energiförbrukning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Wissam Al-halabi; [2023]
  Nyckelord :energy-efficient; reduction of its energy consumption; energieffektiva flerbostadshus; och reduktion av energiförbrukning;

  Sammanfattning : Introduction– The purpose of the study was to be able to examine and present energy-efficient solutions for future new constructions for multi-dwelling buildings with aim on design. It was based on investigating the causes and reasons for the high energy consumption in apartment buildings, as well as investigating the connection between energy change and environmental impact. LÄS MER

 3. 3. Validation of mHealth Applications for Behaviour Change : A Mixed-Method Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yingyuan Guo; [2022]
  Nyckelord :mHealth apps; behaviour change; validation; mixed-method; usability; app quality; mHealth-appar; beteendeförändring; validering; mixed-metod; användbarhet; appkvalitet;

  Sammanfattning : Context: The amount of Mobile Health (mHealth) applications to cultivate a healthy lifestyle or rehabilitate patients with physical or mental disabilities are increasingly available on app stores[1]. However, without a validation process, satisfactory results may not be obtained, especially for behaviour change apps. LÄS MER

 4. 4. Initiativ för en hållbar operativ produktionsplanering inom träindustrin : En fallstudie vid ESS-ENN 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Samuelsson; Ali Yousefi; [2022]
  Nyckelord :Optimeringslära; osäker inleverans; osäker efterfrågan; operativ produktionsplanering; operativ planeringsmiljö; planeringsmetod;

  Sammanfattning : Titel: Initiativ för en hållbar operativ produktionsplanering inom träindustrin - En fallstudie vid ESS-ENN  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 HP. Författare: Ali Yousefi & Martin Samuelsson Examinator: Helena Forslund Handledare: Peter Berling Syfte: Studien har ett primärt syfte. LÄS MER

 5. 5. Introducing the Modern and Future Development of “Web Applications” Using JHipster Development Platform.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Milena Vilcinskaite; [2021]
  Nyckelord :Google Cloud Platform; Simulated IoT device; Web application development; JHipster application structure generator; CI CD integration; Angular JS; Student experience; Student project.; Google Cloud Plattform; Simulerad IoT-enhet; Webb applikationsutveckling; JHipster applikationsstruktur generator; CI CD integration; Angular JS; Student erfarenhet; Studentprojekt.;

  Sammanfattning : Generating web applications with correct structure and modern functionalities using a development platform is not widely known for students in academia around the world. Modern web development is moving further towards advancement where different functionalities adapted for web application development increase and become more central in today's market. LÄS MER