Sökning: "falskt medvetande"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden falskt medvetande.

 1. 1. There is No Alternative: A Symbolic Interactionist Account of Swedish Climate Activists

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristoffer Berglund; [2019]
  Nyckelord :climate change; climate activism; symbolic interactionism; sociology of emotions; climate anxiety; environmentalism; social psychology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, a climate crisis is immanent. In this thesis I have conducted nine semi-structured interviews with Swedish climate activists. LÄS MER

 2. 2. Om socialdemokratins problem och möjligheter i ett individualiserat samhälle

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Jessi Norén; [2012]
  Nyckelord :Individualisering; välfärd; välfärdsstaten; socialdemokraterna; samhällsförändring; falskt medvetande;

  Sammanfattning : We live in a society that has changed rapidly in recent years. The Swedish welfare state identity consisted of structures that had been formed from an emancipatory project. Today, these structures seem to have been erased and replaced by a different form of society. When a society is changing it affects the political, social and economic levels. LÄS MER

 3. 3. Infowar 2.0

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Béen; [2010]
  Nyckelord :agenda-setting; gatekeeping; medieberedskap; informationsoperationer; medborgarjournalistik; användargenererat innehåll; medier; opinionsbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att medierna blir alltmer styrande för vår omvärldsorientering liksom för opinionsbildning och beslutsfattande på olika samhällsnivåer, skapar förändringar inom medieteknik och mediestrukturerna förutsättningar för att påverka, manipulera eller skapa informationsinnehåll i syfte att styra opinion, känslor, beteenden och beslutsfattande. Denna studie fokuserar på användarskapade nyhetsmediers sårbarhet för de aktiviteter som överordnat benämns informationsoperationer (IO) med den öergripande frågeställningen. LÄS MER