Sökning: "fama-french"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet fama-french.

 1. 1. Performance Evaluation of Swedish and German Actively Managed Mutual Funds

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Cederdahl; Simon Olofsson; [2021-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are many studies examining the performance of actively managed mutual funds in different markets. The results of these studies vary depending on the used model and market. LÄS MER

 2. 2. Does reporting on involvement in poverty alleviation affect the cost of equity? - Empirical evidence based on listed companies in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cornelia Lindstad; Isabelle Österberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :Fama-French; Cost of Equity; Poverty; CSR; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to conclude whether there is a difference in the effect on the cost of equity between companies involved in targeted poverty alleviation and companies that are not involved. Previous research indicates that increased transparency and sustainability reporting have a positive effect on the cost of equity and therefore this study aims to add research in this area. LÄS MER

 3. 3. Kan Magic Formula generera Alpha på den Svenska aktiemarknaden efter kontroll för marknadsrisk, företagsstorlek och värdefaktor?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Widz; [2021]
  Nyckelord :Magic Formula; Anomalier; Faktorinvesteringar; Joel Greenblatt; Effektiva Marknadshypotesen; Kvantitativt investerande;

  Sammanfattning : This study intends to investigate the use of Joel Greenblatts investing strategy “Magic Formula” on the Swedish stock market for the 10-year period of last of March 2009 to last of March 2019-- a period characterized as a raging bull-market, mainly driven forward by historically low interest rates. This is done by the utilization of back testing, later comparing the returns with a benchmark(OMXSGI) as well as determining if the return can be aptly explained by the asset pricing models CAPM and Fama-French 3 factor with the use of regression analysis. LÄS MER

 4. 4. Marknadskapitalisering i förhållande till BNP & dess effekt på faktormodeller: En jämförande analys av OMX Helsinki & Bolsa de Valores de Colombia 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Wallin; Rikard Klosterborg; [2021]
  Nyckelord :CAPM; Fama French three-factor model; Stock Market capitalization to GDP; OMX Helsinki; Colombia stock exchange; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the relationship between market capitalization to GDP ratio relative to the Capital asset pricing model (CAPM) and Fama French three-factor model (FF3M). More specifically, the applicability and significance of market capitalization to GDP ratio to describe the relationship between excess return and risk. LÄS MER

 5. 5. Är det möjligt att generera överavkastning genom systematisk värdeinvestering? : En studie om ”The Magic Formula” på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cavallin Johan; Edvin Raiend; [2021]
  Nyckelord :Värdeinvestering; The Magic Formula; Effektiva marknadshypotesen; överavkastning; Carthart Fyrfaktormodell; svenska aktiemarknaden; marknadsanomalier.;

  Sammanfattning : Är det möjligt att överprestera aktiemarknaden genom investeringsstrategier eller bör den långsiktigeinvesteraren följa indexportföljen? I denna studie appliceras Joel Greenblatts investeringsstrategi ”TheMagic Formula” på den svenska aktiemarknaden under åren 2000-2020. Strategin bygger på systematiskvärdeinvestering där nyckeltalen Return On Invested Capital (ROIC) och Earnings Yield (EY)kombineras för att hitta undervärderade bolag med god resultateffektivitet. LÄS MER