Sökning: "familisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet familisering.

  1. 1. Från kommunal äldreomsorg till anhörigvård? : En jämförelse mellan beviljandet av äldrevård i Luleå och Skellefteå mellan åren 1998-2014

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

    Författare :Åsa-Cecilia Lundmark; [2016]
    Nyckelord :Äldreomsorg; hemtjänst; välfärdsstat; Ädelreform; informalisering; familisering; anhörigomsorg; könsroller;

    Sammanfattning : Tillkomsten av den kommunala hemtjänsten har beskrivits som en valfrihetsrevolution, inte enbart för äldre med omsorgsbehov utan även för kvinnor med omsorgsbehövande föräldrar. För första gången i historien kunde äldre i alla samhällsskikt bo kvar hemma, utan att vara helt beroende av de vuxna barnen, i praktiken de medelålders döttrarnas insatser. LÄS MER