Sökning: "familjeägande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet familjeägande.

 1. 1. Socioemotionellt Välstånd i Skogsägandet : Värden och beslutsfattande i skogsbruket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Hammarström Linnér; Madeleine Martinsson; [2020]
  Nyckelord :socioemotional wealth; SEW theory; socioemotional values; forest owners; forest; FIBER; family business; family ownership; private forest owners; decision making process; ownership; socioemotionellt välstånd; SEW; socioemotionella värden; skogsägare; skog; FIBER; familjeföretagande; familjeägande; enskilda privata skogsägare; beslutsfattande; ägande;

  Sammanfattning : Bakgrund: De enskilda privata skogsägarna är en heterogen grupp som har genomgått en förändring under de senaste åren. Olika karaktärsdrag och olika förhållanden till skogen leder till olika värden med ägandet. LÄS MER

 2. 2. Ägarstrukturens betydelse vid annonsering om nyemission : Avvikelseavkastning i svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Nilsson; Strandberg Anna; [2020]
  Nyckelord :nyemission; avvikelseavkastning; familjeföretag; informationsasymmetri; eventstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om familjeägande i aktiebolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm har en påverkan på den finansiella marknadens reaktion vid annonsering om nyemission. Studien omfattar nyemissioner annonserade åren 2015 till 2019. LÄS MER

 3. 3. Ägarstrukturens påverkan på bolagets CSR-prestation : En kvantitativ studie över svenska börsbolag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Ripe; Gustaf Söderström; [2018]
  Nyckelord :Ägarstruktur; CSR-prestation; Ägarkoncentration; Familjeägande; Röstdifferentierade aktier; Institutionellt ägande;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har ägnats substantiell uppmärksamhet bland lagstiftare, akademiker och praktiker. Samhället ställer idag allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Det huvudsakliga intresset har varit de olika drivkrafterna bakom CSR, där en potentiell determinant är företagens ägarstruktur. LÄS MER

 4. 4. Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar genomförda under åren 2011-2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Will Johansson; Oscar Will Johansson; Kajsa Öström; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktion; långsiktig prestation; familjeägande; Private Equity; svenska marknaden; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under åren 2011-2013 SEMINARIEDATUM: 2017-06-01 KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström HANDLEDARE: Tore Eriksson NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013. METOD: Kvantitativ metod med deduktiv ansats vid analys av sekundärdata. LÄS MER

 5. 5. Har största ägaren betydelse för bolagens värdeskapande? : En studie av dominant familjeägda bolag och dominant institutionellt ägda bolag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björnström Elin; Bergkvist Olivia; [2017]
  Nyckelord :ägarstruktur; dominant ägare; familjeägande; institutionellt ägande; värdeskapande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Ägarstruktur har konstaterats vara en viktig del i ett bolags styrmekanism och det har sedan länge pågått en debatt kring vad som karakteriserar en optimal ägarstruktur. Ägarskapet sägs ha en varierad grad av påverkan beroende på typ av dominant ägare. LÄS MER