Sökning: "familjeanpassat stöd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden familjeanpassat stöd.

 1. 1. Samverkan mellan BHV-sjuksköterskor och familjevägledare genom familjeanpassade hembesök

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kerstin Persson; [2019]
  Nyckelord :Child health care; collaboration; family adapted support; health promoting; social services.; Barnhälsovård; familjeanpassat stöd; hälsofrämjande arbete; samarbete; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Background: Parents turn to child health nurses for advice and support. The organization therefore needs to be available. The role of the child health care nurses is to promote the health of children and families, which includes supporting families based on general and individual needs. LÄS MER

 2. 2. ”Man måste vara stark” Vård i hemmet utifrån närståendes perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Tan Hast; Teresa Webjörn; [2013]
  Nyckelord :närstående; vård i hemmet; distriktssköterska; anhörigvård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har en del av den kvalificerade vården flyttat från sjukhusen och in i hemmen. Det innebär ökade krav på både närstående och den kommunala hemsjukvården. Syftet med denna studie är att beskriva närståendes erfarenheter av vård i hemmet. Det är en vårdvetenskaplig kvalitativ studie utifrån en induktiv ansats. LÄS MER