Sökning: "familjecentrerad neonatalvård"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden familjecentrerad neonatalvård.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn på NICU, under Covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Ivona Dejancic; Maddeleine Ocampo; [2021-05-18]
  Nyckelord :Föräldrar; familjecentrerad vård; NICU Covid-19;

  Sammanfattning : Background: Neonatal care stands for medical care of newborns. Due to illness, premature birth or complication at birth, infants may need neonatal intensive care at the beginning of their life. LÄS MER

 2. 2. "Lägg lite extra fokus på föräldrarna också!" : Föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalvårdsenhet

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Rålund; Sophia Wennerberg; [2021]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; delaktighet; familjecentrerad omvårdnad; föräldraskap; neonatalvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en neonatalvårdsenhet vårdas prematura och fullgångna nyfödda barn. Neonatal vård är en del av barnsjuksköterskans arbetsområde och omvårdnaden ska ske utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. En främmande värld : Föräldrars upplevelse när deras prematura spädbarn vårdas på en neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Engdahl; Anja Petersson; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelse; Spädbarn; Neonatalvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen föds omkring 11% av alla nyfödda spädbarn i världen prematurt. Neontalvården runt om i världen skiljer sig åt och även den svenska neonatalvården kan se olika ut. Miljön inom neonatalvården kan ha betydelse för anknytningen mellan föräldrar och spädbarn. LÄS MER

 4. 4. "Vi är här för att hjälpa er i alla steg" : Föräldrarnas delaktighet i vården av sitt prematurfödda barn - Barnsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenna Lundgren; Sofia Bergman; [2020]
  Nyckelord :accountable nurse; co-productive care; neonatal care; family centered care; parental participation; familjecentrerad vård; föräldramedverkan; neonatalvård; patientansvarig sjuksköterska; samskapande omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnet som föds prematurt genomgår en stor omställning från livet i magen till livet utanför, och behöver anpassad omvårdnad.  Det prematura barnets familj hamnar i en omvälvande situation som kan kännas ovan och skrämmande. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av att samvårda sitt barn på familjerum på neonatalvårdsavdelning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Janson; Johanna Dolléus; [2018]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; föräldrars upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; neonatalvård; samvård på familjerum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samvård på familjerum, där föräldrar tar hand om sitt för tidigt födda barn på ett eget rum med stöd av sjuksköterskor, är en vårdform som blir allt vanligare i Sverige. Sjuksköterskor inom neonatalvården behöver ha kunskap om hur föräldrar upplever samvård på familjerum för att kunna anpassa vården och stärka dem i föräldrarollen. LÄS MER