Sökning: "familjeföretag jönköping"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden familjeföretag jönköping.

 1. 1. The Function of Financial Reporting in Family Firms

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Veronika Gillberg; Matilda Rolfsson; [2020]
  Nyckelord :Financial reporting; family business; objectives financial reporting; socioemotional wealth; Externredovisning; familjeföretag; funktion externredovisning;

  Sammanfattning : The objective of financial reporting has mainly been discussed in the accounting literature with reference to the stewardship/accountability and decision-usefulness perspective. The latter objective is emphasised by standard setters, but the accounting literature argues for a stronger emphasis on the stewardship/accountability perspective. LÄS MER

 2. 2. Första linjens chefers arbetssituation i Gnosjöregionen : En studie baserad på Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linn Carlsson; Maria Ahmad Almqvist; [2019]
  Nyckelord :Krav-Kontroll-Stödmodellen 1990 ; arbetssituation; första linjens chef; Gnosjöandan; Gnosjöregionen.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Vårt syfte är att beskriva första linjens chefers upplevelse av sin arbetssituation i Gnosjöregionen med stöd av Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell (1990). Metod: Studien baseras på en deduktiv ansats, det vill säga tidigare teorier har legat till grund för arbetet. LÄS MER

 3. 3. Hur ser rekryteringsprocessen ut i familjeägda företag? : En kvalitativ studie av tre familjeädga företag i Jönköpingsregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Eriksson; Frida Sjökvist; [2016]
  Nyckelord :Family business; Nepotism; Formal recruitment; Informal recruitment; Wrong fit recruitment; Familjeföretag; Nepotism; Formell rekrytering; Informell rekrytering; Felrekrytering;

  Sammanfattning : Favorisering av familjemedlemmar vid tillsättandet av en tjänst är något som inom forskning definieras som “nepotism”. Vilket vidare innebär att oförtjänta belöningar erhålls och att orättvis diskriminering vid anställning kan förekomma. LÄS MER

 4. 4. Hur kan en skuldsatt make skydda sin egendom från borgenärerna genom bodelning och gåva? : Vad kan borgenärerna göra för att skydda sig från gäldenärens kringgående?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Amanda Kjölsrud; [2015]
  Nyckelord :Bodelning; bodelning under bestående äktenskap; gåva; familjeföretag; aktiebolag; borgenärsskydd; äktenskapsbalken; bristtäckningsansvar; konkurslagen; återvinning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Re-design av Persgårdens förpackningsserie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Emelie Thorsén; Maja Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :Designprocess; Ekologiskt; Förpackning; Förpackningsdesign; Grafisk design; Kärnvärde; Livsmedelsförpackning; Persgården; Re-design;

  Sammanfattning : Förpackningen blir viktigare och viktigare och är ibland den enda kommunikationskanalen gentemot konsumenten, speciellt i små familjeföretag.Persgården är ett litet familjeföretag som är beläget ute på Visingsö och de säljer ekologisk müsli, dadlar i olika former samt frukt & nötmix. LÄS MER