Sökning: "familjeföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet familjeföretag.

 1. 1. Ledarskap i Gnosjö : Tre VD:ar i Gnosjös föreställningar om ledarskap och hur de har framkommit

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Simonsson; Ava Rashidi; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Gnosjöandan; sensemaking;

  Sammanfattning : Idag finns det mycket forskning om ledarskap. Det finns även forskning om orten Gnosjö och deras så kallade Gnosjöanda som det pratas om ur ett entreprenöriellt perspektiv. Vi upplever däremot att det finns begränsat med studier om ledarskap i Gnosjö. I denna studie ville vi därför studera ledarskapet i Gnosjö. LÄS MER

 2. 2. What could be more important than money? : A qualitative study on how decision-making is affected by organizational identity in family businesses

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Evelina Tranefors; Isabelle Karadag; [2021]
  Nyckelord :Family Business; Organizational Identity; Internal Processes; Decision-making; Familjeföretag; organisationsidentiteten; Interna processer; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Family business is a vital form of business with high representation across the world, yet the majority do not make it past the second generation. This study explores how organizational identity affects the decision-making process in family businesses. LÄS MER

 3. 3. ÄR SLÄKTEN ALLTID VÄRST?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Ingmarsdotter; Henning Kvillerud; Adam Ring; [2021]
  Nyckelord :Familjebolag; Fama-French-Carharts fyrfaktormodell; Jensens alfa; Effektiva marknadshypotesen; Finanskrisen; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Är släkten alltid värst? Seminariedatum: 2021-01-15 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam Handledare: Anderson, Göran Nyckelord: Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva marknadshypotesen, Finanskrisen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med marknadsindex. LÄS MER

 4. 4. Det känslomässiga bandet - existerar det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Hallgren; Oskar Widell; Linnéa Claesson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem nyckelord: Familjeägda företag, underprissättning, IPO, svenska marknaden, ägarstruktur Syfte: Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer en skillnad i underprissättning hos familjeägda och icke familjeägda företag på svenska marknaden. Metod: Kvantitativ studie för tidsperioden 2011–2020. LÄS MER

 5. 5. Paradoxala spänningar vid succession inom familjeföretag : Kännetecken samt hanteringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Stenberg; David Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det faktum att 4 av 10 familjeföretag står inför ett generationsskifte inom en snar framtid gör undersökningen högst relevant. Utgångspunkten i uppsatsen ligger i att ingen naturlig efterträdare till VD-posten finns inom familjen, utan en externt rekryterad VD är enda lösningen. LÄS MER