Sökning: "familjefokuserad omvårdnad barn"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden familjefokuserad omvårdnad barn.

 1. 1. Att möta familjer med prematurfödda barn i barnhälsovården : en kvalitativ studie av barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Karlsson; Åsa Strandberg; [2019]
  Nyckelord :primary child health care nurses; experiences; premature child; family; family-centered care; barnhälsovårdssjuksköterska; erfarenheter; prematurfödda barn; familj; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med alla barn och deras familjer. Att bli förälder till ett prematurfött barn har i studier visat sig ha långtgående effekter på familjen. Krisreaktioner som stress, ångest och oro är vanliga hos föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av hembesök när barnet är 8 månader : En intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Stolt; Sara Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :Child health care; child health nurse; eight month -old child; home visits; familyfocused nursing care; interviews; Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; Hembesök; åtta-månaders ålder; Familjefokuserad omvårdnad; Intervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hembesök till alla nyblivna föräldrar är grundläggande inom svensk barnhälsovård (BHV). Enligt det nya nationella barnhälsovårdsprogrammet ska alla familjer erbjudas två hembesök från barnhälsovården, det första när barnet är nyfött och det andra när barnet är åtta månader. LÄS MER

 3. 3. Familjemedlemmars upplevelse om att leva med barn som har Diabetes Mellitus typ 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mia Grönlund; Hanan Salehian; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 1; Children; Emotions; Treatment; Family-focused nursing; Diabetes typ 1; Barn; Känslor; Bemötande; Familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Den kroniska sjukdomen diabetes typ 1 ökar runt om i världen. Komplikationer vid diabetes typ 1 är allvarliga. Det är en autoimmun sjukdom som oftast utvecklas i tidig ålder och därmed blir även familjemedlemmarna berörd utav den. Familjefokusrad omvårdnad är ett förhållningsätt som används i dagens vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Hur föräldrar upplever delaktighet i vården, när deras barn vårdas på barnintensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap; Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Fredrik Hultin; Christian Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Förälder; barn; delaktighet; barnintensivvårdsavdelning; familjefokuserad vård;

  Sammanfattning : Tidenpå barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) kan vara en traumatiserande tid för bådebarnet och dess föräldrar. Föräldrarna kan må bättre genom att delta i vårdenav barnet. LÄS MER

 5. 5. Att hitta nya vägar som förälder : En litteraturbaserad studie om föräldrars upplevelser om att leva med ett barn med typ 1 diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Maria Nilsson; Jennie Dahlström Larsson; [2019]
  Nyckelord :Caring for a diabetic child; children; type 1 diabetes; family focused care; parental experience;

  Sammanfattning : Background: Each year approximately 700 children are affected by type 1 diabetes in Sweden. This chronic disease has an impact on the whole family but especially the parents who have the responsibility as a caregiver. Parents are therefore in need of support from friends and family as well as help from the nurse to deal with the situation. LÄS MER