Sökning: "familjefokuserad omvårdnad barn"

Visar resultat 11 - 15 av 57 uppsatser innehållade orden familjefokuserad omvårdnad barn.

 1. 11. Att vara syskon till ett barn med autismspektrumtillstånd En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Söderberg; Veronica Persson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; familj; familjefokuserad omvårdnad; relationer; syskon;

  Sammanfattning : Background: The relationship between siblings is unique. It is a mutual and animportant relationship that provides the child with tools for dealing with conflicts and communicating with others. LÄS MER

 2. 12. ”Korta vägar, låga trösklar” : BHV-sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en familjecentral

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Axelsson; Xhulieta Daka; [2018]
  Nyckelord :barnhälsovård; familjecentral; familjefokuserad omvårdnad; BHV-sjuksköterska; BVC; upplevelse;

  Sammanfattning : Barnavårdcentalen (BVC) är en verksamhet som når nästan alla barn i Sverige. Från att ha varit inriktad på att hitta eventuella handikapp och sjukdomar hos barnen har inriktningen blivit allt mer psykosocial. Behovet av samverkan med andra aktörer har ökat. LÄS MER

 3. 13. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Köhler; Caroline Tolland; [2018]
  Nyckelord :barnintensivvård; läkemedelsabstinens; abstinenssymtom hos barn; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) arbetar intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor med svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. Opiater och sedativa läkemedel används vilket kan leda till att barnen riskerar att drabbas av abstinenssymtom vid nedtrappning. LÄS MER

 4. 14. ATTITYDER TILL AMNING BLAND SJUKVÅRDSPERSONAL INOM BARNSJUKVÅRDEN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Stavebring; Sandra Welin; [2018]
  Nyckelord :amning; attityd; barnsjukvården; familjefokuserad omvårdnad; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Barn under två år utgör en stor patientgrupp inom barnsjukvården. När ett barn blir sjukt och behöver ligga på sjukhus kan det påverka etablering och fortsatt amning. LÄS MER

 5. 15. Familjefokuserat hembesök : Att få stöd i barnets hälsa och bli stärkt i föräldraskapet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Siivola; Emma Wallén; [2018]
  Nyckelord :Child Care; District Nursing; Experiences; Parental Support; Barnhälsovård; Distriktssköterskor; Erfarenheter; Föräldrastöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrastöd och hembesök är beståndsdelar i barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete. Barnhälsovårds-sjuksköterskor och familjevägledare på ett familjecentrum har inlett ett projekt inspirerat av Rinkebyprojektet. LÄS MER