Sökning: "familjefokuserad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden familjefokuserad vård.

 1. 1. Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joakim Almqvist; Andreas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; Flyktingar; Kommunikation; Vårdpersonalens erfarenheter; Vårdrelation; Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Många människor har på senare år tvingats fly från sina hemländer. Detta har resulterat i att vårdpersonalen vårdar allt fler människor med olika kulturella bakgrunder. Vårdpersonal möter allt oftare flyktingar och asylsökande som bär på traumatiska upplevelser och skiftande hälsotillstånd. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig till en person med diabetes typ 1 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Loohagen; Nima Otroshi; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Familjefokuserad vård; Diabetes typ1; Upplevelser; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Att leva med diabetes typ 1 påverkar livet ur många aspekter, inte bara för den som har sjukdomen utan även för de anhöriga. Teoretisk utgångspunkt i detta arbete är familjefokuserad omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Familjers erfarenheter av när ett barn vårdas palliativt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alona Lytvyn; Oskar Petersson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Literature Study; Parents; Palliative Care; Pediatrics; Siblings; Erfarenhet; Familj; Föräldrar; Litteraturstudie; Palliativ vård; Pediatrik; Syskon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär symtomlindring och förbättring av livskvalité för patienter i livets slutskede samt deras familjer. Då ett barn blir sjukt påverkas alla familjemedlemmar. Familjefokuserad omvårdnad baseras på god relation mellan vårdpersonal och familjemedlemmar och eftersträvar förbättra hela familjens mående. LÄS MER

 4. 4. Familjemedlemmars upplevelse om att leva med barn som har Diabetes Mellitus typ 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mia Grönlund; Hanan Salehian; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 1; Children; Emotions; Treatment; Family-focused nursing; Diabetes typ 1; Barn; Känslor; Bemötande; Familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Den kroniska sjukdomen diabetes typ 1 ökar runt om i världen. Komplikationer vid diabetes typ 1 är allvarliga. Det är en autoimmun sjukdom som oftast utvecklas i tidig ålder och därmed blir även familjemedlemmarna berörd utav den. Familjefokusrad omvårdnad är ett förhållningsätt som används i dagens vård och omsorg. LÄS MER

 5. 5. Hur föräldrar upplever delaktighet i vården, när deras barn vårdas på barnintensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap; Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Fredrik Hultin; Christian Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Förälder; barn; delaktighet; barnintensivvårdsavdelning; familjefokuserad vård;

  Sammanfattning : Tidenpå barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) kan vara en traumatiserande tid för bådebarnet och dess föräldrar. Föräldrarna kan må bättre genom att delta i vårdenav barnet. LÄS MER