Sökning: "familjehem"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet familjehem.

 1. 1. Påtaglig risk för rättsosäkerhet? Rättssäkerhet och barnets bästa vid begäran om upphörande av vård av barn som vårdas med stöd av 2 § LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anahita Bayat; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Tvångsvård; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om upphörande av tvångsvård för barn och unga som tvångsvårdas med stöd av 2 § LVU, med fokus på de fall där omsorgsbrister är den huvudsakliga grunden för tvångsvården. Uppsatsen belyser hur barnets bästa och rättssäkerheten bedöms i förhållande till upphörande av tvångsvård av barn. LÄS MER

 2. 2. Barnets väg ut ur LVU - en kritisk analys ur ett barnperspektiv om avslutandeskedet av LVU-placeringar i familjehem med stöd av 2 § LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Edberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras upphörandet av vårdinsatser med stöd av 2 § LVU ur ett barnperspektiv respektive rättssäkerhetsperspektiv. Ambitionen är att undersöka vilka alternativa vägar ut ur vården som finns, när de används och varför. Jag genomför denna undersökning utifrån principerna om återförening, kontinuitet och stabilitet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag ska alltid öppna upp mitt hem” : Kvinnor som familjehemsmödrar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ida Järsenholt; Moa Johansson; [2021]
  Nyckelord :familjehem; innebeonde motiv; ursprung; att göra kön; habitus;

  Sammanfattning : This study examines the intrinsic motives of women wanting to establish foster homes. With help from sociological theories, established research and new material the origin of the motives is analyzed. LÄS MER

 4. 4. ”Kan ni granska den här socialtjänsten?” : En kvalitativ studie gällande vilken typ av brister som anmäls till IVO i ärenden som rör familjehemsvård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Caris Lindblom; Jonna Dufåker; [2021]
  Nyckelord :Foster home care; complaints; inspection; user evaluation; flaws regarding family home care; change perspective; Familjehemsvård; klagomål; inspektion; brukarutvärdering; brister gällande familjehemsvård; förändringsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken typ av brister som anmäls till IVO iärenden som rör familjehemsvård inom socialtjänsten och hur dessa brister kanförstås utifrån ett förändringsperspektiv. I denna kvalitativa dokumentstudie har 30klagomål analyserats utifrån en innehållsanalys av sekundärdata. LÄS MER

 5. 5. De biologiska barnens betydelse för familjehemsprocessen : En kvalitativ studie ur ett professionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Georgsson; Ida Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Family home; Biological children; Family home social workers; Discretion; Familjehem; Biologiska barn; Familjehemssekreterare; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand from a professional perspective the importance of the biological children’s participation in the family home process and how family home social workers use their room for maneuver to involve the biological children in the family home process. The method used to answer the aim and the research questions was semi-structured interviews with seven women that work as family home social workers and the empirical material was analyzed through a thematic analysis. LÄS MER