Sökning: "familjeinkomst"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet familjeinkomst.

  1. 1. Familjeinkomstens påverkan på antisocialt beteende

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Burcu Tok; Ava Faramarzi; [2015]
    Nyckelord :Antisociala beteenden; antisocialitet; ungdomsbrottslighet; brott; familjeinkomst; socioekonomiska faktorer; riskfaktorer;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att studera om det finns samband mellan familjeinkomst under uppväxten och senare risk för antisociala beteenden bland ungdomar i Sverige. För att besvara frågan har vi använt oss utav självdeklarationsenkäter som respondenter har besvarat vid 15 års ålder. LÄS MER