Sökning: "familjekonstellation"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet familjekonstellation.

 1. 1. Sexualitet, samtycke och relationer : Hur lärare arbetar för att implementera den nya läroplanen i klassrummet idag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :kajsa skoog; [2023]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Undervisning; Lärare; Utbildning; Läroplan; Sexualundervisning; Sexualitet; Samtycke och Relationer.;

  Sammanfattning : Hösten 2022 infördes den nya läroplanen Lgr 22 som kom att ställa nya krav på sexualundervisningen i Sverige. Denna nya läroplan skapades främst i syfte för att ge lärare en klarare bild på hur de ska arbeta med sexualundervisningen för att tydligare lyfta olika elevers identitet samt hur viktigt det är med samtycke. LÄS MER

 2. 2. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 3. 3. Kärnfamiljens uppbrott och dess effekter : En intervjustudie om socionomstudenters upplevelser som skilsmässobarn samt reflektioner kring dess inverkan på utbildningsval och yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Bornström; [2022]
  Nyckelord :Divorce; family structure; stepfamily; choice of education; social work; Skilsmässa; familjekonstellation; bonusfamilj; utbildningsval; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socionomstudenter under uppväxten påverkades av föräldrarnas separation och följande förändringar såsom nya familjekonstellationer samt hur dessa erfarenheter kan kopplas till utbildningsval och framtida socionomroll. Studiens data består av fyra semistrukturerade intervjuer med socionomstudenter som går sin sjätte termin på Södertörns Högskola. LÄS MER

 4. 4. Irakiska föräldrars upplevelse av att uppfostra sina barn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Sandy Oner; Sammar Frenso; [2022]
  Nyckelord :parenting style; new culture; refugee parents; bilingual children;

  Sammanfattning : Det finns många små barn vars föräldrar ursprungligen kommer från andra kulturer, och de har uppfostrats annorlunda än den nya kulturen. De flesta tidigare forskningarna visa att utländska föräldrar står inför flera utmaningar i uppfostrans process som att behålla sin identitet, modersmål och normer. LÄS MER

 5. 5. Hur speglas normer i matematik? : En läromedelsanalys av tre matematikläromedel i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marcus Blom; Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Läromedelsanalys; Normer; Genus; Etnicitet; Familjekonstellation; Årskurs 6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och familjekonstellationer framställs i tre utvalda matematikläromedel i grundskolans årskurs 6 och konkretiseras genom två frågeställningar: Vilken fördelning av genus, etnicitet och familjekonstellationer finns i de tre utvalda matematikböckerna? samt Hur framställs genus, etnicitet och familjekonstellationer i de tre utvalda matematikböckerna?. Studien utgår från ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där en läromedelsanalys av bild och text från de två första kapitlen i matematikläroböckerna Matematik Alfa, Matte Direkt Borgen 6A samt Mera Favorit Matematik 6A har granskats. LÄS MER