Sökning: "familjen samfund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden familjen samfund.

  1. 1. Streetchurch : Mötet med senmoderniteten.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Malin Bengtsson; [2010]
    Nyckelord :religiös grupp; senmodernitet; frireligiös; observationer.;

    Sammanfattning : Streetchurch är en relativt ny organisation (startades 2004) och finns bland annat verksam på Internet. Själva beskriver sig gruppen vara ett nätverk av kristna från olika kyrkor och samfund som tröttnat på att sitta i de allt glesare kyrkobänkarna. LÄS MER