Sökning: "familjens betydelse för barn"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden familjens betydelse för barn.

 1. 1. När en förälder får cancer – Hur hanterar familjen informationen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Johansson; Ingrid Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :cancer; föräldrar; barn; besked; familjecentrering; kommunikation; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som förälder få veta att man har cancer är svårt. Utöver att själv behöva sätta sig in i situationen har man dessutom ett ansvar att informera sina barn och göra dem delaktiga och trygga. När en förälder är sjuk innebär det förändringar för barnet och dess liv. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Helldin Boman; Sofie König; [2019]
  Nyckelord :Child; Critical illness; Hope; Nurses; Parents; Allvarlig sjukdom; Barn; Föräldrar; Hopp; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hopp innebär att vi fortfarande tror på en potentiell framtid. När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom orsakar sjukdomen ofta att känslor pendlar mellan hopp och hopplöshet inför de komplikationer som uppstår under sjukdomens gång. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Andersson; Hanna Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Barn på sjukhus; Familj; Familjecentrerad omvårdnad; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD - EN LITTERATURSTUDIE ELIN ANDERSSON HANNA ERLANDSSON Andersson, E & Erlandsson, H. Sjuksköterskors erfarenhet av familjecentrerad omvårdnad - En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. ATT AVSLUTA OCH INTE ÅTERUPPTA EN KRIMINELL KARRIÄR: EN KVALITATIV STUDIE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Sundén; Ida Engblom; [2019]
  Nyckelord :avslutandeprocess; före detta kriminella; intervjuer; kriminalitet; vändpunkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka händelser som är avgörande för en avslutandeprocess från kriminalitet. Utöver detta ämnar studien även att undersöka möjligheterna till upprätthållande av avslutet. LÄS MER

 5. 5. "Familjer vill ju inget annat än att ha dialog med varandra" : Möjligheter och hinder för familjeterapi förr och nu - erfarna terapeuters syn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Lena Holm; Åsa Norgren; [2019]
  Nyckelord :familjeterapi; familjeterapeuter; relationer; historik; Bronfenbrenner; utvecklingsekologi; Barn- och ungdomspsykiatri; Socialtjänst; NPM; attityder; kvalitativ uppsats; tematisk analys;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna kvalitativa studie var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på hinder och möjligheter för familjeterapins tillgänglighet i Sverige från 1970-tal till nutid. Ett annat syfte var att undersöka erfarna familjeterapeuters syn på familjers attityder till familjeterapi över tid. LÄS MER