Sökning: "familjens hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden familjens hälsa.

 1. 1. Beskriva personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2: en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Francine Nsabimana; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; persons; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; personer; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Over the last three decades, diabetes mellitus type 2, DMT2 has increased significantly all over the world. Factors that have an effect on blood sugar levels are diet, physical activity and stress. The factors also have an impact on the development of DMT2. Some other risk factors are overweight, smoking and heredity factors. LÄS MER

 2. 2. Barns grundläggande behov har fått konkurrens : En litteraturstudie om hur barns hälsa påverkas av skärmtid

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zara Fagerlund; [2021]
  Nyckelord :child health care; children; interaction; parents; screen time; barn; barnhälsovård; föräldrar; interaktion; skärmtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då ett barn får uppleva uppmuntran, bekräftelse, positiva och kärleksfulla känslor från sina föräldrar lägger det grunden för utveckling av en god interaktion mellan barn och förälder. Barns skärmanvändning har under de senaste åren ökat och tiden för familjens interaktioner får ge vika. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av ett sjukt syskon

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emmy Katrin Kopfinger; Anna Olausson; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjen uppmärksammas och inkluderas numera i vården. Familjen ses som resursstark, kan bidra till minskat lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för det sjuka syskonet. Forskning har visat att när ett syskon insjuknar påverkades det friska syskonet på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars konsumtion av kött och deras förhållningssätt till matval i vardagen : En enkätstudie av elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :rebecca thorn; Erika Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Köttkonsumtion; vegetarisk kost; miljö; kosthållning; hälsa; enkätundersökning; charkuterier; rött kött;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Minskad köttkonsumtion är en vinst för hälsan och miljön. Globalt sker klimatförändringar och högt köttintag ökar risken att drabbas av sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariam Sheikh Abikar; Maryan Muuse; [2020]
  Nyckelord :Parents’ experiences; Child; Palliative care; Föräldrars upplevelse; Barn; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den palliativa vården av ett barn ställs föräldrar och alla som är inblandade inför en svår och sorglig situation som väcker många känslor. Det är därför viktigt att ta hänsyn till alla familjemedlemmar då detta påverkar hela familjens hälsa. LÄS MER