Sökning: "familjeplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet familjeplanering.

 1. 1. Ett liv i förändring - att bära på mutation i BRCA 1- eller BRCA 2-genen: en skildring av kvinnors upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Jansson; Lisa Candell; [2019]
  Nyckelord :BRCA; mutation; cancer; hereditary; experience; BRCA; mutation; cancer; ärftlighet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mutation i BRCA-generna innebär kraftigt ökad risk att utveckla bröst- och ovarialcancer. Vetskap om att bära på denna genmutation innebär påfrestningar och psykosociala förändringar hos individen. LÄS MER

 2. 2. Midwives experiences of working with post abortion family planning : a Minor Field Study in Zambia

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Wallén; Anna Wramsby; [2019]
  Nyckelord :Abortion; Family planning; Midwife; Zambia; Experiences; Knowledge;

  Sammanfattning : The prevalence of post abortion contraception in Zambia is lower than in many other African countries, with unmet family planning needs. Midwives play an important professional role in family planning. LÄS MER

 3. 3. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johan Öhrmalm; [2019]
  Nyckelord :massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Sammanfattning : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. LÄS MER

 4. 4. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 5. 5. Prekonceptionell hälsa : - Vilka kunskaper och inställningar har ungdomar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Borcak Walder; Therese Grahn Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Preconception health and care; young people; knowledge; attitudes; Prekonceptionell hälsa; ungdomar; kunskap; inställningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. LÄS MER