Sökning: "familjerätt"

Visar resultat 21 - 25 av 435 uppsatser innehållade ordet familjerätt.

 1. 21. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER

 2. 22. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 3. 23. Konkurrensen om kvarlåtenskapen - en jämförelse av särkullbarns och gemensamma barns rätt till arv i förhållande till efterlevande makes arvsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stern Olsson; [2018]
  Nyckelord :arvsrätt; familjerätt; särkullbarn; efterlevande make; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish succession law is characterized by strong structures and slow changes. The legislation has not been subject of any major reform since the beginning of the 20th century. Therefore, the current legislation is characterized by elements of old norms and structures. LÄS MER

 4. 24. Kontinuitetsprincipen i praktiken - Hur tillämpas den familjerättsliga kontinuitetsprincipen i tingsrätterna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnad; barnets bästa; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om vad som utgör barnets bästa är ständigt föremål för diskussion. Den här uppsatsen tar sikte på att förklara kontinuitetsprincipen i teori respektive praktik. Praktik i denna uppsats mening avser hur tingsrätter runt om i landet har tillämpat principen i vårdnadstvister. LÄS MER

 5. 25. Mamma, mamma, barn : En studie med fokus på kvinnornas och familjerättssekreterarnas upplevelser av utredningsförfarandet kring faderskap och närståendeadoption i samkönad relation

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lina Öberg; Elinoré Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Adoption; insemination; same-sex couples; parenting; social services; Närståendeadoption; insemination; samkönade; föräldraskap; familjerätt; faderskapsutredning; bemötande; socialtjänst;

  Sammanfattning : ABSTRACT In the year 2003 and 2005, several legislative changes were made to same-sex couples advantage. Among other things, lesbian couples were given the right to be tested as adoptive parents and the possibility of assisted reproduction through the county councils. LÄS MER