Sökning: "familjesamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet familjesamtal.

 1. 1. Familjers upplevelser av hälsostödjande familjesamtal vid kronisk sjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pernilla Rismalm; Nathalié Sigelind; [2020]
  Nyckelord :Hälsostödjande familjesamtal; kronisk sjukdom; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen, det kan leda till en förlust av normala familjefunktioner. Kroniska sjukdomar har under det senaste årtiondet ökat kraftigt. LÄS MER

 2. 2. Barn som anhöriga : Sjuksköterskan i mötet med barn som anhöriga - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Madelene Johansson Pihl; Tove Lantz; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; barn som anhöriga; sjuk förälder; delaktighet; stöd;

  Sammanfattning : Barn befinner sig i olika utvecklingsstadier och mognadsnivåer under uppväxten. Att vara barn och anhörig till en sjuk förälder kan skapa oro och osäkerhet, därför är det av vikt att sjuksköterskan stödjer och informerar barnet. Barn har enligt lag rätt att få stöd och information kring sin sjuka förälder. LÄS MER

 3. 3. Barn som upplever våld i nära relation: våldets konsekvenser ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om barnets påverkan av upplevt våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Johansson; Kataline Östman; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relation; gender stereotypes effect on children; family violence; domestic violence; boys; girls.;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som undersöker hur barn kan påverkas av upplevt våld i nära relation och hur våldets orsaker kan förstås och förebyggas. Studien är baserad på fyra intervjuer med yrkesverksamma socionomer som har erfarenhet av arbete inom våld i nära relation. LÄS MER

 4. 4. I nöd och lust: Anhörigas beskrivningar av sin livssituation när en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom - ur ett make/maka perspektiv : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Bergsborn; Linnea Elofsson; [2019]
  Nyckelord :alzheimers sjukdom; anhörig; familjefokuserad omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en sjukdom med långsamt förlopp. Den drabbades minne försämras gradvis och symtom så som aggressioner, tolkningssvårigheter, lokalsinne osv. försämras. Alzheimers sjukdom brukar i vardagligt tal kallas för ”de anhörigas sjukdom”. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser när en familjemedlem flyttar till ett särskilt boende för äldre : Relatives’ experiences when a family member move to a residential home for older people

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miriam Edholm; Lisett Westin; [2016]
  Nyckelord :distriktssköterska; upplevelser; anhöriga; särskilt boende; övergång; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omorganisation inom vården ställer högre krav på anhöriga då fler vårdas i hemmet. Därför behövs mer kunskap om anhörigas situation för att stärka familjehälsan. LÄS MER