Sökning: "familjesystem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet familjesystem.

 1. 1. Unga vuxnas upplevelse av livet med pappa efter militärt utlandsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Golli Yarandpour; [2017]
  Nyckelord :Attachment; Separation; Military missions abroad; Family system; Anknytning; Separation; Militärt utlandsuppdrag; Familjesystem;

  Sammanfattning : Inledning: En utlandstjänstgöring i försvarsmaktens regi är ingen enskild angelägenhet för den försvarsanställde utan påverkar hela familjen. Det finns forskning som visar att när föräldern lämnar ett barn för militär utlandstjänstgöring, är barnets mående och förmåga att hantera en period av separation till stor del beroende på hur barnet har det för övrigt. LÄS MER

 2. 2. Familjeetikens principer ur flera teoretiska perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Ganna Davydova-Bila; [2016]
  Nyckelord :familjeetiken; textanalys; familjeformer; gemensam lycka.;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att analysera etiska principer som kännetecknar familjer i senmoderniteten. För att uppnå det syftet beskrivs grundläggande familjeformer och familjeformers egenskaper, tolkas etiska värderingar ur de vuxnas och barnens perspektiv, och analyseras dessa principer med hjälp av etiska teorier. LÄS MER

 3. 3. ”Ensamhet, ställer inga frågor men ger så många svar” En intervjustudie om återhämtning efter vistelse i koncentrationslägret

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Alen Salkic; [2015-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Krigets påföljder är hemska på alla plan, men människor visar ibland en styrka som övervinner krigets gräslighet. I föreliggande uppsats undersöker författaren vad personer som har suttit i något av de koncentrationslägren under Bosnienkriget (och som idag är bosatta i Sverige) själva anser har bidragit till deras återhämtning. LÄS MER

 4. 4. TVÅ OLIKA NYCKLAR HEM en kvalitativ studie om unga vuxnas berättelser om växelvis boende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Wiegert; Anders Wessfeldt; [2015-06-26]
  Nyckelord :växelvis boende; separation; två hem; systemteori;

  Sammanfattning : Precis som samhället utvecklas, måste även familjekonstellationerna följa samma utveckling.Kvinnor och män kan ha 'före detta partner' och 'expartner', men det finns inget barn som kanvara ett 'före detta barn'. Ett barn är ett livslångt åtagande, och därför är det viktigt att integlömma bort barnet när föräldrarna separerar. LÄS MER

 5. 5. "Det är skitenkelt när man har kunskap"! - en kvalitativ studie om delaktighet och bemötande inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Johannes Bragazzi; Emma Jörgensen; [2013]
  Nyckelord :psykiskt funktionshindrad; anhörigperspektiv; familjesystem; delaktighet; empowerment; bemötande; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av delaktighet i behandling, vård och omsorg för anhöriga och närstående till människor med psykiska funktionshinder, samt att klarlägga hur denna grupp erfar samarbetet med de professionella yrkesutövarna. Vi har enbart undersökt anhörigperspektivet och under processen har vi arbetat med metoder för grundad teori. LÄS MER