Sökning: "familjeterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet familjeterapi.

 1. 1. Parentes eller paradigmskifte? En intervjustudie om par- och familjeterapeuters upplevelser av psykoterapi online under pågående covid-19-pandemi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Nordgren; Maria Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :couple and family therapy online; online therapy; systemic therapy; couples and family therapist; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to increase understanding of how couple and family therapy are affected by being carried out online, and to explore couple and family therapists’ experiences of online therapy. Semi-structured interviews were conducted with eight accredited couple and family therapists with experience of practicing therapy online. LÄS MER

 2. 2. Risk- och skyddsfaktorer i arbetet med individer som är beroende av datorspel. : En socialpedagogisk analys av professionellas berättelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :LaLuna Fager; Emelie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Problematiskt spelande; Datorspelsberoende; Behandling; Behandlingsmål;

  Sammanfattning : Introduktion: Behandlingen av datorspelsberoende är av svag evidensbaserad grund och diagnosen har ännu inte fått en svensk översättning. Syftet med föreliggande studie är att genom kvalitativa intervjuer med professionella undersöka berättelser om risk- och skyddsfaktorer i relation till behandlingsarbetet med individer som är beroende av datorspel. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju inte bara så att alla föräldrar är jättejobbiga, många barn är också jobbiga och det kan väcka mycket" En kvalitativ studie om hur barn inkluderas i familjeterapi och hur det påverkar familjeterapeuten när barn medverkar.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Albin; Anne-Lie Dietz; [2021]
  Nyckelord :Familjeterapi; familjepsykoterapi; psykoterapi; socialtjänst; inkludera barn; barns delaktighet; känslor i familjeterapi; Family therapy; family psychotherapy; psychotherapy; social welfare; including children; children’s participation; emotions in family therapy; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att lära mer om hur familjeterapeuter arbetar med barns inkludering i familjeterapi och hur det påverkar familjeterapeuten känslomässigt. Vi har använt oss av en kvalitativ metod inspirerad av fenomenologiskt synsätt med fokusgrupper som teknik. LÄS MER

 4. 4. Rätt innehåll, rätt process och rätt affekt: en systematisk litteraturstudie om anknytningsbaserad familjeterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magnus Oscarsson; Ann-Louise Danlarén; [2021]
  Nyckelord :anknytningsbaserad familjeterapi; depression; suicidalitet; evidens; förändring; attachment-based family therapy; suicidal ideation; empirical evidence; change; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study was a literature review with the aim of examining the empirical evidence for attachment-based family therapy as a treatment for adeolescents with depression and suicidal ideation regarding both treatment efficacy as well as suggested change-driving processes. Nine articles were assessed for their scientific quility. LÄS MER

 5. 5. Familjeterapeutiska interventioner för syskon till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning; en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Skogsberg; Ingela Ståhlberg Almroth; [2021]
  Nyckelord :Sibling; family therapy; family interventions; chronic illness; disability; syskon; familjeterapi; familjeinterventioner; kronisk sjukdom; funktionsnedsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : När ett barn är sjukt påverkas hela familjen. Syskon löper risk att få mindre uppmärksamhet av sina föräldrar, och att ta på sig ett större ansvar när föräldrarnas fokus behöver inriktas på att hantera vardagen runt barnet som är sjukt. LÄS MER