Sökning: "family assessments"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden family assessments.

 1. 1. "Ni är faktiskt föräldrar. Ni har satt det här barnet till världen så ni har ett ansvar att uppfostra barnet, i vått och torrt." : En kvalitativ studie om interaktionsprocesser mellan socialsekreterare och föräldrar till tonårsbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Social services; family assessments; interaction; normality verses deviation; responsibilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers describe the difficulties that they experience while interacting with parents of adolescents who seek support from social services and also how social workers describe accountability for the children amongst themselves and the parents. The method chosen for this study was qualitative interviews with five different youth welfare social workers from two town district committees as part of a bigger city in Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Jag tänker mycket på min hälsa, men inte så mycket på vad som är nyttigt.” : Unga kvinnors syn på relationen mellan kost och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Josefine Enehall; [2018]
  Nyckelord :Health; Young women; Focus group; Identity; Belasco; Healthy food; Source of information; Hälsa; Unga kvinnor; Fokusgrupp; Identitet; Belasco; Hälsosam kost; Informationskälla;

  Sammanfattning : Intresset kring hälsosam mat tycks vara större än någonsin. Vi matas med olika råd från experter, bloggar, myndigheter och vänner som berättar för oss hur vi ska äta för att uppnå god hälsa. Inte sällan ser råden olika ut beroende på vilken källa de kommer ifrån. LÄS MER

 3. 3. En vinjettstudie som undersöker hur etnicitet påverkar socialsekreterares bedömningar i barnärenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Felicia Westin; Johan Alnefjord; [2018]
  Nyckelord :Vignette; ethnicity; culture; social worker; assessment; Vinjettstudie; etnicitet; kultur; socialsekreterare; bedömning;

  Sammanfattning : At the current time Sweden is, like many other countries, characterized by a variation of different cultural and ethnical groups. Previous research has concluded that there are some difficulties among social workers who work with child protection cases to identify whether something is child abuse or whether it is the upbringing influenced by the culture within the ethnical group. LÄS MER

 4. 4. How to contribute without assuming you have the ultimate solutions : Social workers’understanding of the relationship between their expertise and the involvement of the client and his family network regarding child protection social work

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Wiitavaara; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master-thesis examines the understanding among social workers regarding the relationship between their expertise and the involvement of the clients and their family networks regarding child protection social work. The participants consist of eight women age 26 to 62 working at a social service office in a smaller city in northern Sweden. LÄS MER

 5. 5. "Undermedvetet kanske jag ändå speglas av manligt och kvinnligt" : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen påverkas av äldre personers könstillhörighet och anhörigsituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Madeleine Lundqvist; Emelie Mörsin; [2018]
  Nyckelord :Older persons; care managers; needs assessment; gender; family situation; Äldre personer; biståndshandläggare; behovsbedömning; genus kön; anhörigsituation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand, by means of Connell’s and Hirdman’s gender theories, whether the older persons’ gender as well as the family situation affect the assessments in elderly care. Previous studies show that social workers do not consciously take gender into consideration, while also showing that gender is important for the assessment and decision. LÄS MER