Sökning: "family assessments"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden family assessments.

 1. 1. Delaktighet på barnets villkor : en kvalitativ studie om barns delaktighet i utredningen som utförs på utredningshem för familjer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tove Gillgren; Eva-Lotta Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Children’s participation; Residential care; Family assessment; Child welfare; Children’s rights; Barns delaktighet; Utredningshem; Utredning; Socialtjänsten; Barns rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to look into how social secretaries describe their work with children's participation in the assessment that is carried out at short-term residential facilities for families. Through their descriptions we can gain knowledge of what significance these social workers give children's participation in this context and create more nuances in the overall view on children's participation in Swedish child services. LÄS MER

 2. 2. The understanding of the implications of sarcastic and ironic utterances from Modern Family in English as a foreign language

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Johansson; [2020]
  Nyckelord :irony; sarcasm; implication; self assessment; L2 English;

  Sammanfattning : In the current study, 34 nine graders in a Swedish school were given a test where they would interpret sarcastic and ironic utterances from the American series Modern Family by explaining the implication in their own words. They were also asked to assess their own knowledge of English by filling out a questionnaire containing both qualitative and quantitative questions. LÄS MER

 3. 3. Tracking the Time Trends of Swedish Literature and Finding Characteristics of Authors by Using Topic Modelling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Hikaru Hashimoto; [2020]
  Nyckelord :Swedish literature; topic modelling; LDA; latent Dirichlet allocation;

  Sammanfattning : In this thesis, we discover the time trends in Swedish literature and characteristics of authors. We apply latent Dirichlet allocation (LDA), a method for topic modelling, to a corpus composed of 118 Swedish books and prose collected in Litteraturbanken. LÄS MER

 4. 4. Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme : Familjerättens utredning vid umgängestvist

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Christine Engström; Liedholm Simone; [2019]
  Nyckelord :Child perspective; a child’s perspective; social work; childhood sociology; Barnperspektiv; ett barns perspektiv; socialt arbete; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande umgänge i relation till handlingsutrymme, barnperspektiv samt ett barns perspektiv. Tolv familjerättssekreterare i nio olika kommuner har intervjuats enligt en semistrukturerad intervjudesign. LÄS MER

 5. 5. Paediatric Assessments Measuring Children’s and Adolescents’ Perceptions on their Activity Capacity, Performance, and/ or Participation. A Systematic Review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Stavroula Drogkari; [2019]
  Nyckelord :Occupational Therapy; self-report paediatric assessments; activity and participation; self-competence;

  Sammanfattning : Introduction: In previous years, Occupational Therapy relied on the parents and caregivers’ perspectives about their children’s activity capacity, performance, and participation. The shift to a more child and family-centred practice has led to the creation of a variety of self-reported assessments for children and adolescents. LÄS MER