Sökning: "family caregiver"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden family caregiver.

 1. 1. Tills döden skiljer oss åt : En litteraturöversikt om att vara närstående och vårda en person med cancer i palliativt skede i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnéa Kjellerstedt; Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cancer; experience; homecare; palliative care; relative; Cancer; närstående; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av målen med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för både den vårdsökande personen och dess närstående. Från att vara närstående till att själv vara delaktig i vården kring personen med cancer är ett stort steg. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en person med HIV : Närståendes upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dina Asgedom; Serkalem Bogale; [2019]
  Nyckelord :Family caregivers; Experiences; HIV; Care; Närstående; Upplevelser; HIV; Vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV är en kronisk sjukdom som drabbar människor i helavärlden. Sjukdomen är förknippad med skam, skuldkänslor och utsatthet. Både den sjuka personen och de närstående är fysiskt och psykiskt utsatta. Studier har visat att närstående till patienter med kronisk sjukdom blir åsidosatta. LÄS MER

 3. 3. Familjefokuserad omvårdnad vid konfusion : Äldre patienter, närstående och sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Brattberg; [2019]
  Nyckelord :Delirium; aged; nursing care; nurse; family caregiver; Konfusion; äldre; sjuksköterska; omvårdnad; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är en vanlig företeelse hos äldre personer inneliggande på sjukhus. Så många som hälften kan vara drabbade, men det upptäcks sällan och kunskapen hos sjuksköterskor behöver öka. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av sexuella ofredanden på arbetsplatsen : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Ahlin; [2019]
  Nyckelord :health; registered nurse; safety; sexual harassment; work environment; arbetsmiljö; hälsa; sexuellt ofredande; sjuksköterska; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sin professionella roll är sjuksköterskan en vårdare med högre utbildning. Sjuksköterskor arbetar nära andra individer i sitt arbete; andra yrkeskategorier såväl som patienter, anhöriga och allmänhet. Sjuksköterskan är en individ med sin egen integritet och hälsa samt har behov av trygghet på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Andersson; Melina Nylén; [2019]
  Nyckelord :dementia; family; experience; home nursing;

  Sammanfattning : Background:As the life expectancy of the population increases, more people are diagnosed with dementia. The diagnosis causes a lack of self-care for the affected person, which can result in a relative taking up the role of caregiver. Thus, the quality of life of the relatives may deteriorate when their own needs are disregarded. LÄS MER