Sökning: "family firm"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden family firm.

 1. 1. Get the Girl a Brewery, Now! A Thematic Analysis of Organisational Ambidexterity in Family Businesses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Palmborg; Sebastian Hellström; [2018-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 3. 3. Nature of relationships between stakeholders and family business : Empirical evidence from small hospitality business in Italy

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Alfredo Buonocore; Sumeera Bano Iqbal; [2018]
  Nyckelord :Family business; Stakeholder Theory; Nature of Relationships; Hospitality Industry; Small Firms; Socioemotional Wealth; Southern Italy.;

  Sammanfattning : Background: This paper focuses on nature and role of relationships in small hospitality firm in the Southern Italian context. Based on previous literature relationships in small firms are highly related to trust, common understanding and mutual benefits. LÄS MER

 4. 4. The Usage of the Perspectives Comprising the BSC from the Family Firm’s Point of View : A Case Study Influenced by the Spirit of Gnosjö

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Johan Löfström; Rebecka Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Family Firm; BSC; Stewardship Theory; Gnosjö; SME;

  Sammanfattning : Even though family firms play a significant role in the economy, research regarding family firms is relatively new and is still an emerging field of study. Family firms possess specific characteristics distinguishing them from nonfamily firms. LÄS MER

 5. 5. När det outtalade skall sägas högt - En studie på vuxen anknytningsmönster och undvikande copingstil hos par som besöker familjerådgivning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Beijerstam Lönnberg; Lilly Medstrand; [2018]
  Nyckelord :Familjerådgivning; vuxen anknytning; undvikande copingstil; anknytningsteori; schematerapi; klargörande samtal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har undersökt par som kommer på nybesök till familjerådgivning, deras vuxen anknytningsmönster, undvikande copingstil, samt om det fanns ett samband mellan vuxenanknytning och undvikande copingstil. Sextionio individer deltog i studien och fyllde i en enkät som bestod av instrumenten Experiences in Close Relationships Revised (ECR-R) som mäter vuxen anknytning, och Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI) som mäter grad av undvikande copingstil. LÄS MER