Sökning: "family members"

Visar resultat 1 - 5 av 716 uppsatser innehållade orden family members.

 1. 1. Närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Kastrup; Ronja Sulayman; [2020]
  Nyckelord :Närstående; Omvårdnad; Livets slutskede; Palliativ vård; Symtomlindring; Kommunikation; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård, vård i livets slutskede, skiljer sig från annan vård då syftet med palliativ vård inte är att bota utan lindra lidande och främja välbefinnande den sista tiden i livet. För de närstående är detta en tung tid vilket gör att de är i stort behov av stöd. LÄS MER

 2. 2. Kan föräldraförsäkringen påverka könslönegapet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Hjortsäter; [2020]
  Nyckelord :gender wage gap; family gap; parental leave; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if the gender wage gap is affected by how generous parental- and paternity leave policies are. Previous papers have shown that women and men are affected differently after becoming parents. While women see a penalty in the labour market, men’s wages tend to increase. (Budig, 2014). LÄS MER

 3. 3. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Carin Karlsson Forsman; Madeleine Persson; [2020]
  Nyckelord :end of life care; literature review; nurses experience; palliative care; livets slutskede; litteraturöversikt; sjuksköterskans upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska förebygga och lindra lidande genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla smärta samt se till de fysiska, psykosociala och andliga behoven. Omvårdnaden fokuserar på smärtlindring, stöd och information till patienten och dess närstående. LÄS MER

 5. 5. An Exploratory Study of the Everyday Life of Swedish Children on Home Parenteral Nutrition and Their Families

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Child; Everyday life; Families’ experiences; Home parenteral nutrition; Intestinal failure; Parenteral nutrition;

  Sammanfattning : Background: Improved survival rates of preterm infants and critically ill children has resulted in an increasing number of children growing up on HPN. However, how the child and the child’s family experience HPN is sparsely studied. LÄS MER