Sökning: "family memory"

Visar resultat 16 - 20 av 52 uppsatser innehållade orden family memory.

 1. 16. HMI : Utveckling av gränssnitt med hög användbarhet till stångräknare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Rickard Göransson; [2017]
  Nyckelord :Människa-maskin gränssnitt; PLC; Siemens;

  Sammanfattning : Sund Birsta, ett företag som utvecklar och levererar maskiner och utrustning till stålindustrin världen över, håller på att standardisera operatörspanelerna till deras samtliga maskiner. Maskinen stångräknare har inte en HMI som följer det nya gränssnittet utseende- eller funktionsmässigt. LÄS MER

 2. 17. Familjens upplevelse av att leva med barn som haren neuropsykiatrisk funktionsnedsättning : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nina Bååw Wennerstrand; Sofia Thorsén; [2017]
  Nyckelord :Attention deficit hyperactivity disorder; autism spectrum disorder; parents experience; siblings experiences; support;

  Sammanfattning : Background: The two most common neuropsychiatric disabilities are attention deficithyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD). Functional impairmentsentail some difficulties for the child that affects the family situation such as interaction withother people and learning and memory difficulties. LÄS MER

 3. 18. Modern Fairy Tales: The New Existence of an Old Genre : Exemplified by the Books of Alan A. Milne, Tove Jansson and Eno Raud

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Svetlana Yashkina; [2016]
  Nyckelord :children s literature; literary fairy-tale; modernism; poetics; semiotics; folkloristics; myth; mytho-logic; archaic intertext; memory of the genre; fantasy; chronotope; A.A. Milne; Tove Jansson; Eno Raud; Elezar Meetinsky; Michail Bakhtin; Yuri Lotman; Vladimir Propp; Bruno Bettelheim; barnlitteratur; saga; konstsaga; folkloristik; semiotik; myt; intertextualitet; poetik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to draw new perspectives to the theoretic approach towards the complex nature of the modern fairy tale genre and its transformation. The study is exemplified by two books by Alan A. LÄS MER

 4. 19. Flickor i rörelse! : En historisk studie av folkskoleflickors identitets- och genusprocess 1900–1930

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Agnes Hamberger; [2016]
  Nyckelord :Girlhood studies; process of girling; memory; Utbildningshistoria; flickforskning; folkskolan; skevhet; flickors tillblivandeprocess; genus; identitet; minnen;

  Sammanfattning : For a long time, few historical studies have focused on the life of girls, especially rural, working class girls’ experiences. Within the field of Swedish educational history, scholars have tended to delve into the lives of the daughters of the bourgeoisie rather than the girls in the public elementary schools (folkskolan). LÄS MER

 5. 20. När du fick alzheimers förändrades allt : Hur närståendes livskvalité påverkas av att någon de älskar drabbas av Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Veronica Axelsson; Karin Svensson; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; nurse; quality of life; related; suffering; Alzheimer; Lidande; Livskvalité; Närstående; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AS) kallas ofta för den anhöriges sjukdom med anledning av att sjukdomen även påverkar de närstående. Det är därför av vikt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att på så sätt få en förståelse för vilken inverkan AS har på familj och närstående. LÄS MER