Sökning: "family norms"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden family norms.

 1. 1. ”I’m a terrible housewife” : En samtalsanalytisk studie av hur par gör genus i interaktion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Svenander; [2022]
  Nyckelord :Pedagogy; Ethnometodology; Membership categorization analysis; Gender;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study was to study how partners in heterosexual relationship do gender in interaction. The study was guided by the research questions; In what ways is gender done in interaction?; What different norms become visible?; And, what interactional consequences does gender construction lead to? An ethnomethodological perspective was adopted in which the way people in everyday life creates a common understanding of the world is focused. LÄS MER

 2. 2. Att öka skolviljan är väl ingen rocket science, eller? En studie om hur ungdomar beskriver de förhållanden och interaktioner som gynnar skolnärvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Bäckström Petersson; Luisa Gambadori; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : School compliance is affected by several interactions and circumstances according to young people. Previous research has mostly limited its focus on the underlying reasons of school refusal and school truancy; researchers have primarily gathered information and data from observations, literature studies or by interviewing professionals. LÄS MER

 3. 3. ”Det var min början till knarket kriminaliteten och festerna’’ : En tematisk analys av hur kapital och habitus manifesteras i ungdomars berättelser om problematiska uppväxtförhållanden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Greta Fredriksson; Anneli Karlsson; [2022]
  Nyckelord :adolescents; dysfunctional childhood; capital; habitus; deviant behaviour; ungdomar; problematiska uppväxtförhållanden; kapital; habitus; avvikande beteende;

  Sammanfattning : Ungdomar som har ett avvikande beteende har uppmärksammats alltmer på senare tid. Det finns ett stort omfång av forskning att tillgå som har identifierat olika riskfaktorer under uppväxten som påverkar att ungdomar utvecklas ogynnsam. LÄS MER

 4. 4. Skildringar av karaktärer med funktionsnedsättning i bilderböcker : En kvalitativ bild- och textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Filippa Särud; [2022]
  Nyckelord :disability; crip theory; critique of norms; picture books; text analysis; bilderböcker; crip theory; funktionsnedsättning; normkritik; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord för att skapa kunskap om hur karaktärer med funktionsnedsättning skildras i bilderböcker. Förhoppningar med studien är att visa på viktiga aspekter, men även vikten av att läsa denna genre i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Heder – tillåtet eller straffbart? Gränsen mellan tillåtna och straffbara hedersrelaterade handlingar som föräldrar vidtar mot sina barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ella Schelin; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Girls who grow up in families with strong norms of honor often live lives surrounded by control and restrictions. However, honor is difficult to define and not seldom debated. This creates problems in the legislation process and in law enforcement. LÄS MER