Sökning: "fantasivarelser"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet fantasivarelser.

 1. 1. Antropomorfismens tredje sanning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Therese Eklöf; Martina Hellman; [2016]
  Nyckelord :Anthropomorphism; post-humanism; becoming-with; graphic depiction; non-human; semiotics; Antropomorfism; posthumanism; samtillblivelse; gestaltning; icke-mänskliga; semiotik;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi icke-mänskliga varelser och den mänsklighet vi som betraktare ger dem, både i position som mediekonsumenter samt producenter. Med en frågeställning som fokuserar på hur vi ska gestalta varelser i relation till antropomorfism, och genom granskning av den vaga gräns som existerar mellan fantasivarelser och verkliga djur, tar vi hjälp av teorier främst från Donna Haraway, Boria Sax, Jennifer Parker-Starbuck och Fanny Ambjörnsson. LÄS MER

 2. 2. Fantasivärlden Jhax

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Janina Nilsson; [2013]
  Nyckelord :keramik; glas; fantasi; fantasivärld; fantasivarelser; portal;

  Sammanfattning : I mitt kandidatarbete undersöker jag fantasi och kreativitet, varför vi skapar fantasivärldaroch hur vi hittar till dem - finns det portaler till fantasivärldarna? Jag letar efter svar ur filosofiskaperspektiv genom att läsa om fantasi och lek. Jag tittar närmare på andra konsthantverkareoch konstnärers fantasivärldar och drar kopplingar till filmers fantasivärldaroch sagor för att jämföra innehållen och det visuella. LÄS MER